Livet i kirken/Konfirmasjon 2025

Konfirmasjon 2025

25.03.2020
I Frikirken ønsker vi å ha undervisning som er relevant for livet og opplegg som er spennende og gøy. Vi vil at ungdommene får se hva det vil si å være kristen og hvem Jesus er. 

 

Konfirmasjonsdato 2025: 1. juni

Konfirmasjonsdato 2026: 24. mai

Påmelding for 2024/2025

 

Hva er konfirmasjon?

Konfirmasjon er et kurs for ungdommer som skal hjelpe de på veien med å ta et valg på om de vil følge Jesus eller ikke. For å være konfirmant behøver man ikke å være døpt eller å være kristen. Dette er et sted for å finne svar på de store spørsmålene. De fleste som konfirmeres går i 9. klasse, men det er også mulighet for de som er eldre, og som ønsker å finne ut mer om hva det vil si å være kristen.

 

Trygg på Jesus - Trygg på seg selv

Vi har satt dette som mål for vårt konfirmantarbeid. Vi ønsker at hver enkelt skal oppleve at de blir tatt på alvor og kan komme med sine

spørsmål og tanker. Målet er at det vi underviser om skal være relevant for livet, og at det ikke bare handler om å lære mange ting om kristendommen. 

Konfirmasjon 2025

Undervisning

Annenhver torsdag eller fredag kl 17:30-19:15 møtes konfirmantene til undervisning i Frikirken. Tema som tas opp er følgende:

 • Innføring i kristen tro, inkl. trosbekjennelse, dåp og nattverd
 • Innføring i Bibelen, tolkningsspørsmål og forholdet til Bibelen som Guds ord
 • Guds farshjerte og moderlige kjærlighet og vår identitet som Guds barn
 • Det kristne livet og troens innvirkning på f.eks. forbruk, etikk, urettferdighet
 • Grensesetting for seg selv og andre og forholdet til reklame, sosiale medier og populærkultur
 • Kristne praksiser som bønn, tilbedelse, fellesskap og faste
 • Kristen tro og seksualitet og kropp

Oppstartstur

Året starter med en oppstartstur hvor vi rister oss sammen før året som ligger foran

Basar

Før jul arrangerer vi basar til inntekt for konfirmantarbeidet og et misjonsprosjekt som konfirmantene velger selv.

Konfirmasjon 2025

 

 

Londontur

Årets høydepunkt blir tur til London. Her blir det noe for enhver smak: Fotballkamp, musical, shopping, museum og menighetsbesøk. Det å reise bort sammen skaper så fint samhold!

Frik

Hver fredag kl 19:30 samles en gjeng ungdommer til aktiviteter, fellesskap og fokus i Frikirken. Lederne i konfirmantarbeidet er også med her. Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre ungdommer og bli kjent med Jesus

 

Viktige datoer

 • 29/9-1/10 Oppstartstur
 • 1/10 presentasjonsgudstjeneste
 • 25/11 basar
 • 13/1 heldag i Steinkjer
 • 28/1 Gudstjeneste med konfirmantene
 • 16/2-19/2 Londontur
 • 20/4 Godhet

Brosjyre

Økonomi

Det er mye som skal oppleves som konfirmant i Trondheim frikirke, for vi tror dette kan være et utrolig viktig år. Derfor har vi valgt å ha både leir og tur til London. Dette koster penger. For å kunne redusere prisen vil derfor konfirmantene være med å arrangere en førjulsbasar den 26. november hvor halvparten går til Londontur og halvparten frikirkens misjonsarbeid. 

Totalpris: 5.300kr. Prisen vil reduseres av innsatsen på basar i november 

Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta på aktiviteter og arbeid i regi av Frikirken. Ta kontakt med Ingebrikt dersom økonomi er en utfordring. 

Powered by Cornerstone