Visjon og verdier

Visjon: Sammen med Jesus ut til mennesker

 

Inkluderende - Ekte - Raus

Inkluderende

Vi vil være et fellesskap som favner alle generasjoner og nasjonaliteter der enkeltindivider blir sett og verdsatt. Vi søker å være utadrettet og møte våre medmennesker der de er.

Ekte 

Vi søker å være ærlig, troverdig og sannferdig i vår adferd og tillegger hverandre verdi! Vi praktiserer åpenhet, dialog og involvering. Vi søker å leve etter Guds ord og følge Jesus hver dag.

Raus 

Vi vil vise godhet og omsorg ved å tjene hverandre. Vi gir av oss selv og deler Guds ord.

 

Les mer om vårt trosgrunnlag her

Powered by Cornerstone