Noahs ark og E10

For oppdatert informasjon om gudstjenester ifm. Covid-19 trykk her

Søndag 26. september er det ikke gudstjeneste i Trondheim Frikirke men Friluftgudstjeneste på Søvassli leirsted kl 12.

Hjertlig velkommen!

 


Noahs ark er Trondheim frikirkes søndagsskole for alle barn fra 0-13 år.

Aldersoppdelte grupper: Mini-Noah (0-5 år, gul-,orange- og rødgruppe). Noah (1.-4.kl, grønn-, blå-, lilla-og svartgruppe) E10 (5.-8.kl)

Hver søndag utenom familiegudstjenestene er det eget tilbud for barna.

Visjon:                                      

«Vi vil lede barna til Jesus, og hjelpe dem til å bli frimodige etterfølgere av Han.»

Noahs ark og E10

Mini-Noah er for barna mellom 0 og 2 år. Her er det først en enkel samling med fokus på sang og enkel formidling. Etter samlingen er det frilek med stort fokus på trivsel.

Noahs ark er søndagsskolen vår. Den er delt i to, gruppe en er fra fylte 3 år og opp til skolealder. Her starter vi med en samling rundt tro, det kan se litt ulikt ut, men Jesus er i fokus. Etter det er det myldretid med mange ulike aktiviteter, alt fra klatrevegg til tegning. Den andre gruppen er for 1. - 4. klasse. Opplegget ser nokså likt ut her som for den første gruppen.

E-10 her samles barna fra 5.-8. klasse. De følger opplegget B-tweens fra Bibelleseringen og har stort fokus på trivsel og godt fellesskap

 

Powered by Cornerstone