Konfirmasjon

Konfirmasjonsdato 2023: 21. mai

Konfirmasjonsdato 2024: 12 mai (søndag e. Kr.Himmelfartsdag)

Informasjon om konfirmasjonsåret 2023/2024 kommer siden. 

 

I Frikirken ønsker vi å ha undervisning som er relevant for livet og opplegg som er spennende og gøy. Vi tror ikke på pugging av salmer og trosbekjennelsen, men at ungdommene får se hva det vil si å være kristen og hvem Jesus er. 

Hos oss kan du være konfirmant uten å være medlem eller døpt. Du får bli en del av et fellesskap som ikke er så stort, og du vil få ledere som ønsker å bruke tid med deg og bli kjent med deg. 

Konfirmasjon

 

Trygg på Jesus - Trygg på seg selv

Vi har satt dette som mål for vårt konfirmantarbeid. Vi ønsker at hver enkelt skal oppleve at de blir tatt på alvor og kan komme med sine

spørsmål og tanker. Målet er at det vi underviser om skal være relevant for livet, og at det ikke bare handler om å lære mange ting om kristendommen. 

Undervisning

Annenhver fredag kl 18:00-19:15 møtes konfirmantene til undervisning i Frikirken. Tema som tas opp er følgende:

  • Innføring i kristen tro, inkl. trosbekjennelse, dåp og nattverd
  • Innføring i Bibelen, tolkningsspørsmål og forholdet til Bibelen som Guds ord
  • Guds farshjerte og moderlige kjærlighet og vår identitet som Guds barn
  • Det kristne livet og troens innvirkning på f.eks. forbruk, etikk, urettferdighet
  • Grensesetting for seg selv og andre og forholdet til reklame, sosiale medier og populærkultur
  • Kristne praksiser som bønn, tilbedelse, fellesskap og faste
  • Kristen tro og seksualitet og kropp
Konfirmasjon

Smågrupper

Vi ønsker at konfirmantene skal bli sett og hørt, og at de får sette ord på spørsmål og det de har lært. Derfor har vi lagt halvparten av undervisningen i smågrupper. Her møtes vi hjemme hos en av lederne til samtale og fellesskap. Vi ønsker å hjelpe ungdommene til å ta selvstendige valg og få en bevisst tro. For noen kan året hjelpe til å finne ut om de skal tro eller ikke. 

Frik

Hver fredag kl 19:30 samles en gjeng ungdommer til aktiviteter, fellesskap og fokus i Frikirken. Lederne i konfirmantarbeidet er også med her. Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre ungdommer og bli kjent med Jesus

 

 

Viktige datoer

Søndag. 11. september 2022- Oppstartsdag med presentasjon på gudstjeneste. Kl 10-19. 

Søndag 11. september 2022 - Presentasjonsgudstjeneste - Familie er hjertelig velkommen

14.-16. oktober 2022 - Konfirmantleir i samarbeid med Namsos Frikirke m.fl.

Lørdag 26. november 2022 - Førjulsbasar til inntekt for Londontur og misjon

2.-5. mars 2023 - Tur til London

Lørdag 6. mai 2023 - Godhet

Søndag 21. mai 2023 - Konfirmasjonsgudstjeneste

Link til undervisningsplan

 

Økonomi

Det er mye som skal oppleves som konfirmant i Trondheim frikirke, for vi tror dette kan være et utrolig viktig år. Derfor har vi valgt å ha både leir og tur til London. Dette koster penger. For å kunne redusere prisen vil derfor konfirmantene være med å arrangere en førjulsbasar den 26. november hvor halvparten går til Londontur og halvparten frikirkens misjonsarbeid. 

Totalpris: 6.500kr. Prisen vil reduseres av innsatsen på basar i november (est. pris etter basar 4.500kr)

Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta på aktiviteter og arbeid i regi av Frikirken. Ta kontakt med Ingebrikt dersom økonomi er en utfordring. 

 

Konfirmasjon

 

 

Ta kontakt med Ingebrikt Kvam for spørsmål, ingebrikt@trondheim.frikirke.no, +47 984 58 825

Powered by Cornerstone