Konfirmasjon 2024

I Frikirken ønsker vi å ha undervisning som er relevant for livet og opplegg som er spennende og gøy. Vi vil at ungdommene får se hva det vil si å være kristen og hvem Jesus er.  Hos oss kan du være konfirmant uten å være medlem eller døpt. Du får bli en del av et fellesskap som ikke er så stort, og du vil få ledere som ønsker å bruke tid med deg og bli kjent med deg. 


Konfirmasjonsdato 2024: 12 mai (søndag e. Kr.Himmelfartsdag)

Konfirmasjonsdato 2025: 1. juni

Påmelding her

Trygg på Jesus - Trygg på seg selv

Vi har satt dette som mål for vårt konfirmantarbeid. Vi ønsker at hver enkelt skal oppleve at de blir tatt på alvor og kan komme med sine

spørsmål og tanker. Målet er at det vi underviser om skal være relevant for livet, og at det ikke bare handler om å lære mange ting om kristendommen. 

Konfirmasjon 2024

Undervisning

Annenhver fredag kl 17:30-19:15 møtes konfirmantene til undervisning i Frikirken. Tema som tas opp er følgende:

 • Innføring i kristen tro, inkl. trosbekjennelse, dåp og nattverd
 • Innføring i Bibelen, tolkningsspørsmål og forholdet til Bibelen som Guds ord
 • Guds farshjerte og moderlige kjærlighet og vår identitet som Guds barn
 • Det kristne livet og troens innvirkning på f.eks. forbruk, etikk, urettferdighet
 • Grensesetting for seg selv og andre og forholdet til reklame, sosiale medier og populærkultur
 • Kristne praksiser som bønn, tilbedelse, fellesskap og faste
 • Kristen tro og seksualitet og kropp

Oppstartstur

Året starter med en oppstartstur hvor vi rister oss sammen før året som ligger foran

Basar

Før jul arrangerer vi basar til inntekt for konfirmantarbeidet og et misjonsprosjekt som konfirmantene velger selv.

Konfirmasjon 2024

 

 

Londontur

Årets høydepunkt blir tur til London. Her blir det noe for enhver smak: Fotballkamp, musical, shopping, museum og menighetsbesøk. Det å reise bort sammen skaper så fint samhold!

Frik

Hver fredag kl 19:30 samles en gjeng ungdommer til aktiviteter, fellesskap og fokus i Frikirken. Lederne i konfirmantarbeidet er også med her. Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre ungdommer og bli kjent med Jesus

 

 

Viktige datoer

 • 29/9-1/10 Oppstartstur
 • 1/10 presentasjonsgudstjeneste
 • 25/11 basar
 • 13/1 heldag i Steinkjer
 • 28/1 Gudstjeneste med konfirmantene
 • 15/2-19/2 Londontur (tent.)
 • 27/4 Godhet (tent.) 

Foreløpig plan for konfirmasjon 2024

 

Økonomi

Det er mye som skal oppleves som konfirmant i Trondheim frikirke, for vi tror dette kan være et utrolig viktig år. Derfor har vi valgt å ha både leir og tur til London. Dette koster penger. For å kunne redusere prisen vil derfor konfirmantene være med å arrangere en førjulsbasar den 26. november hvor halvparten går til Londontur og halvparten frikirkens misjonsarbeid. 

Totalpris: 5.000kr. Prisen vil reduseres av innsatsen på basar i november (est. pris etter basar 4.500kr)

Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta på aktiviteter og arbeid i regi av Frikirken. Ta kontakt med Ingebrikt dersom økonomi er en utfordring. 

Kontakt Ingebrikt

Kontaktperson i staben

Ingebrikt Kvam

Pastor

e-post: ingebrikt@trondheim.frikirke.no

tlf: 984 58 825

Powered by Cornerstone