Påmelding for konfirmasjon 2022 er over. 

For 2023 starter påmelding april 2023.  

Konfirmasjonsdato 2022: 26. mai

Konfirmasjonsdato 2023: 21. mai

 

I Frikirken ønsker vi å ha undervisning som er relevant for livet og opplegg som er spennende og gøy. Vi tror ikke på pugging av salmer og trosbekjennelsen, men at ungdommene får se hva det vil si å være kristen og hvem Jesus er. 

Hos oss kan du være konfirmant uten å være medlem eller døpt. Du får bli en del av et fellesskap som ikke er så stort, og du vil få ledere som ønsker å bruke tid med deg og bli kjent med deg. 

Påmelding

Link til påmelding

Konfirmant i frikirken?

 

Trygg på Jesus - Trygg på seg selv

Vi har satt dette som mål for vårt konfirmantarbeid. Vi ønsker at hver enkelt skal oppleve at de blir tatt på alvor og kan komme med sine

spørsmål og tanker. Målet er at det vi underviser om skal være relevant for livet, og at det ikke bare handler om å lære mange ting om kristendommen. 

Undervisning

Annenhver fredag kl 17:30 møtes konfirmantene til unde

rvisning i Frikirken. Tema som tas opp er følgende:

  • Innføring i kristen tro, inkl. trosbekjennelse, dåp og nattverd
  • Innføring i Bibelen, tolkningsspørsmål og forholdet til Bibelen som Guds ord
  • Guds farshjerte og moderlige kjærlighet og vår identitet som Guds barn
  • Det kristne livet og troens innvirkning på f.eks. forbruk, etikk, urettferdighet
  • Grensesetting for seg selv og andre og forholdet til reklame, sosiale medier og populærkultur
  • Kristne praksiser som bønn, tilbedelse, fellesskap og faste
  • Kristen tro og seksualitet og kropp
Konfirmant i frikirken?

Smågrupper

Vi ønsker at konfirmantene skal bli sett og hørt, og at de får sette ord på spørsmål og det de har lært. Derfor har vi lagt halvparten av undervisningen i smågrupper. Her møtes vi hjemme hos en av lederne til samtale og fellesskap. Vi ønsker å hjelpe ungdommene til å ta selvstendige valg og få en bevisst tro. For noen kan året hjelpe til å finne ut om de skal tro eller ikke. 

Frik

Hver fredag kl 19:30 samles en gjeng ungdommer til aktiviteter, fellesskap og fokus i Frikirken. Lederne i konfirmantarbeidet er også med her. Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre ungdommer og bli kjent med Jesus

 

 

Viktige datoer

Fredag 1. okt 2021- Oppstartstur til Meråker. Ferdig lørdag ettermiddag. 

Torsdag 26. mai 2022- Konfirmasjonsgudstjeneste (Kristi himmelfartsdag)

 

Undervisere

Ingebrikt Kvam, pastor i frikirken, utdannet teolog ved Menighetsfakultetet. 31 år. 

 

Powered by Cornerstone