Samtaletjenesten

Når livet er utfordrende, når følelsene er i ulage, eller du strever med å integrere tro og liv; da kan det være godt å ha noen å snakke fortrolig med. I Trondheim Frikirke har vi flere som gjerne tar en eller flere samtaler med deg. Hvis du ønsker det, ber vi også gjerne for deg.

Samtaletjenesten

Send en mail til samtale@trondheim.frikirke.no så vil du få noen å snakke med. Skriv gjerne ønsker om tidspunkt og person om du har det. Vi imøtekommer ønsker så langt vi har kapasitet. Alle våre samtalepartnere har taushetsplikt og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Våre samtalepartnere

  • Lise T. Sagdahl - pastor
  • Ingebrikt Kvam - pastor
  • Helge Standal - pastor
  • Hilde Reitan - diakon
  • Jorun Birgitta Bø - diakon
  • Anne Mari Undheim - erfaren samtalepartner
Powered by Cornerstone