Misjon

Frikirken Norge er aktiv i misjon og Trondheim Frikirke er med å dra lasset.

 

Misjon

Unådde

Frikirkens misjonsfokus er å nå unådde med evangeliet. De fleste av dem bor i det såkalte 10-40 vinduet (se illustrasjonskart), derfor er de 10 utsendingene våre også i dette området: fire i Japan, to i  ‘et land’ i Sentral-Asia og fire i ‘et land’ i Midtøsten. Frikirken lønner også lokale medarbeidere i Mali, Israel og Palestina. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Taiwan og Etiopia. Vi har også et innvandrerteam, som sammen med menighetene arbeider for å nå innvandrere i Norge.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsteamet her.
Se oversikt over misjonsland.
Se dybdeartikkel om unådde folkeslag.
Les mer om synodens vedtak og debatten rundt Frikirkens misjonsstrategi i Frikirkens magasin VEIEN.

Bønn

bonnefolder_hosten2021-1

Bønn er en bærebjelke i hele Frikirkens arbeid, og vi trenger at menigheter og enkeltpersoner står sammen om dette. Mer informasjon og lenke til bønnefolderen ligger her.

Flere av Frikirkens utsendinger og partnere jobber og bor i områder med stor risiko. Derfor er informasjonen på nettsidene begrenset. Ønsker du informasjon direkte fra utsendingene, kan du be om å motta nyhetsbrev fra dem her.

Se Misjonsressurser.
Se informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
Lenke til bønnefolder vår/sommer 2023 (pdf).

 

Misjonskontaktkomité

Misjonskontaktkomitéen har som oppgave å informere menigheten om Frikirken Norges misjonsarbeid og å inspirere tl bønne- og givertjeneste for misjon.
Vi har kontakt med misjonærer i Mali, Midtøsten og Japan

Dersom du har noen spørsmål til misjonsarbeidet så kan du kontakte Lars-Gøran Strømhaug. 

Kontakt Lars Gøran

Kontaktinformasjon

Lars-Gøran Strømhaug

Eldste og leder av misjonskomite

e-post: lgstromhaug@hotmail.com

Powered by Cornerstone