Medlemsskap

Som medlem er du med på å sette litt dypere røtter her i Trondheim frikirke. Dersom du allerede ser på Trondheim frikirke som ditt åndelige hjem er det helt naturlig å bekrefte det med ditt medlemsskap.

Det å bli medlem er ikke bare noe som skjer på papiret. Utenfra så ser det kanskje ikke så annerledes ut å være medlem enn å ikke være det. Veldig mange av våre faste gudstjenestedeltakere er jo ikke medlemmer, men er like fullt en del av fellesskapet. Men vi tror medlemsskap likevel gjør noe med vårt eierskap og vår tilhørighet i fellesskapet. 

Hvordan bli medlem?Bilde

Ta kontakt med Ingebrikt eller noen andre i eldsterådet for å bli medlem. Da vil vi avtale en medlemssamtale hvor v vili snakke om tema som vår lære, tjeneste, rettigheter og plikter og givertjeneste. 

Hva betyr medlemsskap i frikirken?

Enhver som er døpt og ønsker å tilhøre vårt trosfellesskap kan bli medlem. Er du over 15 år og ønsker stemmerett forutsettes en medlemssamtale med en av de eldste i menigheten.

Forpliktelse på fellesskapet og innflytelse i beslutningsprosesser er to sider av samme mynt. Derfor er det naturlig at den som er medlem med stemmerett deltar i kirkens liv, bekjenner troen på Jesus og bidrar med sine gaver, evner og midler i fellesskapet. Vi oppfordrer medlemmer som permanent har flyttet vekk fra Trondheim til å melde seg inn i en lokal menighet der de nå bor. 

Da Frikirken ble startet på slutten av 1800-tallet var det viktig for grunnleggerne at det var de som tilhørte trosfellesskapet som skulle ha innflytelse med sin stemmerett. Grunnleggerne hadde i for stor grad sett hvordan beslutninger om kirkens liv ble tatt i kirkedepartementet, langt fra det lokale troende fellesskapet. Medlemsparagrafen i Frikirkens forfatning har derfor vært et av de viktigste særtrekkene ved vårt kirkesamfunn: 

Kristen dåp er grunnlag for medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro. Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, gi sin tilslutning til vår kirkes bekjennelse og ta del i menighetens fellesskap der ord og sakramenter forvaltes. Dette gir adgang til alle kirkens goder og del i det fulle ansvar for menighet og kirke. En eldste fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede.

Tilhørig

Barn opp til 18 år som ikke er døpt, men som likevel vil være medlemmer kan registreres som tilhørige. 

Medlemmene føres i det kirkelige manntallet. Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 år.

Kontakt Ingebrikt

Kontaktperson i staben

Ingebrikt Kvam

Pastor

e-post: ingebrikt@trondheim.frikirke.no

tlf: 984 58 825

Powered by Cornerstone