Hvem er vi?

Trondheim frikirke er et fellesskap av helt vanlige folk som tror på Jesus og ønsker å følge han i hverdagen. 

Vi består av ca 500 medlemmer hvorav ca 300 har stemmerett. Hver søndag møtes alle generasjoner til gudstjeneste, mens i ukedagene møtes vi til mindre fellesskap gjennom smågrupper og aldersbestemte aktiviteter. 

 

Vår visjon er: Sammen med Jesus ut til mennesker. 

Vi tror vi har et godt budskap og komme med til alle, og håper du vil trives hos oss og merke våre verdier: ekte - inkluderende - raus.

Inkluderende

Vi vil være et fellesskap som favner alle generasjoner og nasjonaliteter der enkeltindivider blir sett og verdsatt. Vi søker å være utadrettet og møte våre medmennesker der de er.

Ekte 

Vi søker å være ærlig, troverdig og sannferdig i vår adferd og tillegger hverandre verdi! Vi praktiserer åpenhet, dialog og involvering. Vi søker å leve etter Guds ord og følge Jesus hver dag.

Raus 

Vi vil vise godhet og omsorg ved å tjene hverandre. Vi gir av oss selv og deler Guds ord.

 

Den Evangelisk-Lutherske frikirke

Vi tilhører Frikirken (Den Evangelisk-Lutherske frikirke Norge) og er en del av den gjennom Nordre Presbyterium. Les mer om vårt kirkesamfunn her

 

Vår tro

Vi tror på den treenige Gud - Faderen, Sønnen og Den hellige ånd - slik det er beskrevet i våre bekjennelsesskrifter. 

Vi tror at Bibelen er Guds ord, fortellingen om hvordan Gud skapte jorden, om menneskenes opprør, Guds nådige forsoning og tilgivelse og håpet om en framtid hvor Gud gjenoppretter alt etter sin opprinnelige hensikt. Bibelen er den rette norm i alle spørsmål om lære og liv. 

Vi tror at Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. At han er den som det er verdt å følge og den eneste veien til evig liv. 

Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde og elsket av Gud uavhengig av egne prestasjoner; og at vi er satt til å verne om menneskets verd fra unfangelse til naturlig død. 

Vi tror på det "almenne prestedømmet". At hver og en som har fått Den hellige ånd er kalt til tjeneste for Guds rike. Samtidig tror vi Bibelen gir en ordning hvor mennesker uavhengig av kjønn kalles til eldste og diakon. Disse tjenestene utgjør ledelsen i vår kirke. 

Vi tror ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samlivet.

Vi tror at dåp og tro hører sammen, og at barn er kvalifisert til dåp på lik linje med voksne som kan uttrykke sin tro.

 

Medlemsskap

Enhver som er døpt og ønsker å tilhøre vårt trosfellesskap kan bli medlem. Er du over 15 år og ønsker stemmerett på menighetsmøtet forutsettes en medlemssamtale med en av de eldste i menigheten. Her vil vi snakke om tema som vår lære, tjeneste, rettigheter og plikter og givertjeneste. 

Powered by Cornerstone