Lederskap

Eldsterådet

Eldsterådet er ordinerte frivillige og ansatte som er åndelig lederskap for frikirken. 

Lederskap

F.v. Ole Jørgen Stevik, Lars-Gøran Strømhaug(Nestleder), Martin Øystese, Hanne Sugustad Kvåle, Sveinung Sørhaug (Leder), Lise T. Sagdahl(Pastor) og Ingebrikt Kvam (Pastor) 

 

Lederskap

Leder av eldsterådet

Eldsterådet ledes av Sveinung Sørhaug.

e-post: eldsteradet@trondheim.frikirke.no
mobil: 995 13 951

 

 

Diakonrådet

Diakonene har ansvar for økonomi, bygg og teknikk samt vårt diakonale arbeid. 

Steinar Myhr, epost, tlf 95 26 36 00 (leder)

Tanja Sekkeseter - kasserer e-post: kasserer@trondheim.frikirke.no

Gudmund Eiksund - Ansvarlig for bygg

Eivind Krakk - Ansvarlig for bygg

Hilde Reitan - Leder av omsorgsdiakoni

Jorunn Birgitta Bø - Omsorgsdiakon

Kjell Erik Wennberg - Ansvarlig for teknikk

 

Menighetsråd

Sammen utgjør eldsterådet og diakonrådet menighetsrådet som møtes et par ganger i året for å lede menigheten i strategisk og langsiktig tenking. 

 

Stab

Staben leder arbeidet i det daglige og ansvarsområder fordeles etter evner og nådegaver.

Staben ledes av pastorteamet med Lise og Ingebrikt. 

Lederskap

Ingebrikt Kvam 

Pastor og forstander

e-post: ingebrikt@trondheim.frikirke.no
mobil: 984 58 825

 

 

Lederskap

Lise T. Sagdahl 

Pastor og daglig leder

e-post: lise@trondheim.frikirke.no
mobil: 922 96 700

 

 

Lederskap

Hege Dalhaug

Barne- og familieleder

e-post: hege.dalhaug@trondheim.frikirke.no
mobil: 482 70 528

 

 

Lederskap

Nikolai Castberg

Ungomsarbeider (20%)

e-post: nikolai.castberg@trondheim.frikirke.no

Mobil: 413 95 056

 

 

Lederskap

Marte Brennsæter

Ungdomsarbeider (20%)

e-post: marte.brennseter@trondheim.frikirke.no

Mobil: 481 32 113

 

 

Lederskap

Lydia Skullerud

Ettåring

e-post: lydia.skullerud@trondheim.frikirke.no

Mobil: 978 50 854

 

 

Menighetsmøte

Minimum fire ganger i året møtes menighetens øverste organ Menighetsmøte. Dette er et åpent møte hvor menighetens medlemmer får lov til å bestemme retning og budsjett for arbeidet i menigheten.

Powered by Cornerstone