Lederskap

Frikirken ledes av et Eldsteråd (ER) og et Diakonråd (DR), disse to utgjør sammen Menighetsrådet (MR),
sammen med staben utgjør de det "utvidede menighetsrådet".

 

Kontaktinfo Eldsterådet:

Leder: Sveinung Sørhaug, - eldsteradet@trondheim.frikirke.no

Lars-Gøran Schellenberg Strømhaug

Lise Trondsen Sagdahl

Ole Jørgen Stevik

Kontaktinfo Diakonrådet:

Steinar Myhr, epost, tlf 95 26 36 00 (leder)

 

Kontaktinfo stab

Pastor Ingebrikt Kvam

e-post: ingebrikt@trondheim.frikirke.no
mobil: 984 58 825

Pastor Lise T. Sagdahl

e-post: lise@trondheim.frikirke.no
mobil: 922 96 700

Pastor Helge Standal

e-post: helge@trondheim.frikirke.no
mobil: 917 57 151

Barne- og familieleder Hege Dalhaug

e-post: hege.dalhaug@trondheim.frikirke.no
mobil: 482 70 528

Powered by Cornerstone