Lederskap

Eldsterådet

Eldsterådet er ordinerte frivillige og ansatte som er åndelig lederskap for frikirken. 

Sveinung Sørhaug - Leder (tlf: 995 13 951 / eldsteradet@trondheim.frikirke.no)

Lars-Gøran Strømhaug - Nestleder

Ole Jørgen Stevik

Lise T. Sagdahl - Pastor 

Ingebrikt Kvam - Pastor 

Helge Standal - Pastor 

 

Diakonrådet

Diakonene har ansvar for økonomi, bygg og teknikk samt vårt diakonale arbeid. 

Steinar Myhr, epost, tlf 95 26 36 00 (leder)

Sveinung Sexe - Kasserer

Gudmund Eiksund - Ansvarlig for bygg

Hilde Reitan - Leder av omsorgsdiakoni

Britt Sissel Vedvik - Omsorgsdiakon

Jorunn Birgitta Bø - Omsorgsdiakon

Kjell Erik Wennberg - Ansvarlig for teknikk

 

Menighetsråd

Sammen utgjør eldsterådet og diakonrådet menighetsrådet som møtes et par ganger i året for å lede menigheten i strategisk og langsiktig tenking. 

 

Stab

Staben leder arbeidet i det daglige. Staben ledes av pastorteamet med Lise og Ingebrikt. 

Pastor Ingebrikt Kvam (Forstander)

e-post: ingebrikt@trondheim.frikirke.no
mobil: 984 58 825

Pastor Lise T. Sagdahl (Daglig leder)

e-post: lise@trondheim.frikirke.no
mobil: 922 96 700

Pastor Helge Standal

e-post: helge@trondheim.frikirke.no
mobil: 917 57 151

Barne- og familieleder Hege Dalhaug

e-post: hege.dalhaug@trondheim.frikirke.no
mobil: 482 70 528

Ungdomsarbeider/menighetsarbeider Nikolai Castberg

e-post: nikolai.castberg@trondheim.frikirke.no

Mobil: 413 95 056

Ungdomsarbeider/menighetsarbeider Marte Brennsæter

e-post: marte.brennseter@trondheim.frikirke.no

Mobil: 481 32 113

Menighetsmøte

Minimum fire ganger i året møtes menighetens øverste organ Menighetsmøte. Dette er et åpent møte hvor menighetens medlemmer får lov til å bestemme retning og budsjett for arbeidet i menigheten.

Powered by Cornerstone