Utleie

Våre lokaler kan leies til ulike formål. Vi har flere rom som egner seg godt blant annet til minnesamvær, møter, konserter, konferanser, borettslagsmøter eller undervisningsformål. Vi leier ikke lengre ut til bryllup eller andre fester. 

Kontakt kontoret@trondheim.frikirke.no dersom du ønsker å leie. 

Klikk her for oppdatert utleiekalender (eller se nederst på siden)

NB! For minnesamvær har vi en fastpris på 5100 kr for lillesal og kjøkken, som er hyppigst brukt. La begravelsesbyrået ta seg av bestillingen. 

Prisliste for alle rom finner du lengre ned på siden.

Våre tre hyppigst leide lokaler er:

Kirkesal 1. etg

I kirkesalen vår er det til vanlig plass til 250-350 avengig av hvordan man plasserer stolene. Her er moderne lydannlegg og mulighet for ulike lyssettinger.  Arrangementer i kirkesalen forutsetter at det er lydtekniker/bildetekniker tilstede på hele arrangementet (440 kroner per påbegynt time).

Lillesal 1. etg. 

Lillesalen er det nest største samlingsrommet vårt, her er det normalt sitteplasser til inntil 110-120 stk. Hvis folk skal sitte rundt bord er kapasiteten 70-90 avhengig av pådekking. I rommet finner en også mikrofoner, videokanon som kan kobles til pc med hdmi.kabel og lydannlegg. 

Møtesal 2. etg

I 2. etg av frikirken har vi lyse og praktiske lokaler som kan brukes til selskap, seminar eller møtevirksomhet. Det er er en møtesal med normalt plass til 80 personer. Rommet kan brukes til servering for inntil 50 (60 til nød). I tillegg finner man et tilhørende lettstelt kjøkken med god kapasitet, flere grupperom og vrimleområde.

Lokalene våre passer godt for dåp, konfirmasjon, bursdager og jubileer, minnestunder, seminarer, kurs etc.

Det er lett å komme seg til oss ved bruk av kollektivtrafikk, i tillegg er her gode parkeringsmuligheter for bil.

Vi tilbyr:

Kjøkken
Stoler og bord
Bestikk og tallerkener
TVer for fremvisning
Projektor og lerret
Mikrofoner, trådløse og med tråd
Internett tilgang
Heis
Toaletter og lokaler som er godt tilrettelagt for rullestolbrukere

Prisliste - Gyldig fra Januar 2024

Prisene forutsetter at leietaker vasker selv, eller betaler ekstra for renhold (se tabell 2.  

Arrangementer i kirkesalen forutsetter at lydtekniker er tilstede under hele arrangementet (465 kroner per påbegynt time).

Pris for medlemmer er kun for registrerte medlemmer av Trondheim frikirke. 

Fastpriser for begravelse og minnesamvær er vist under. Vi leier normalt ut til byråene og de leier inn godkjent cateringfirma.

Tabell 1: Leiepris i kroner.

  Inntil 5 timer Over 5 timer Inntil 5 timer Over 5 timer
Lillesal 1 500 2 000 3 000 3 900
Lillesal m/ kjøkken 2 000 2 400 3 900 4 900
Kirkesal 2 100 2 800 4 200 5 400
Kirkesal m/ kjøkken 2 400 3 400 4 850 6 650
Hele 1. etg. (uten barnerom) 3 200 4 200 6 300 8 440
Øvre sal 1 370 1 800 2 750 3 500
Øvre sal m/ kjøkken 1 600 2 100 3 200 4 200
Glassrom 750 950 1 500 1 800
Glassrom m/ kjøkken 1 050 1 250 2 000 2 400
Hele 2. etg. 2 600 3 380 5 200 6 640
Grupperom 420 420 750 750

Tabell 2: Pris for renhold i kr. per leieforhold.

Renhold per etg: 1.etg 3 100
Renhold per etg: 2.etg 2 100

Tabell 3: Fastpriser for begravelser og minnesamvær 2024 i kr.

Fastpris minnesamvær lillesal og kjøkken              (inkludert renhold), 5 100

Fastpris minnesamvær sal 2. etg med kjøkken  (NB: leietaker må selv vaske gulv etter minnesamvær (innesone))

5 100
Fastpris minnesamvær lillesal + kirkesal og kjøkken (inkludert renhold) 9 500
Fastpris begravelse kirkesal (inkludert renhold) 9 500
Fastpris begravelse m/minnesamvær (inkludert renhold) 10 500
Leie av lyd/lys-teknikker pr. påbegynte time 465
   
NB: Barnerommene i 1. og 2. etg leies dessverre ikke ut!  
Powered by Cornerstone