Utleie

Våre lokaler kan leies til ulike formål.

Vi har flere rom som egner seg godt blant annet til minnesamvær, private arrangementer, møter, konserter, konferanser eller undervisningsformål.

Kontakt kontoret@trondheim.frikirke.no dersom du ønsker å leie. 

Klikk her for oppdatert utleiekalender (eller se nederst på siden)

NB! For minnesamvær har vi en fastpris på 3 500 kr (4800 kr fra 1.1 2023) for lillesal og kjøkken, som er hyppigst brukt. La begravelsesbyrået ta seg av bestillingen. 

Prisliste for andre rom finner du lengre ned på siden.

Våre tre hyppigst leide lokaler er:

Kirkesal 1. etg

I kirkesalen vår er det til vanlig plass til 250-350 avengig av hvordan man plasserer stolene. Her er moderne lydannlegg og mulighet for ulike lyssettinger. Du leier lyd- og bilde-tekniker med mindre opplæring kan gis. (Dette vurderes i hvert tilfelle.)

Lillesal 1. etg. 

Lillesalen er det nest største samlingsrommet vårt, her er det normalt sitteplasser til inntil 110-120 stk. Hvis folk skal sitte rundt bord er kapasiteten 70-90 avhengig av pådekking.
I rommet finner en også mikrofoner, videokanon som kan kobles til pc med hdmi.kabel og lydannlegg. 

Møtesal 2. etg

I 2. etg av frikirken har vi lyse og praktiske lokaler som kan brukes til selskap, seminar eller møtevirksomhet. Det er er en møtesal med normalt plass til 80 personer. Rommet kan brukes til servering for inntil 50 (60 til nød). I tillegg finner man et tilhørende lettstelt kjøkken med god kapasitet, flere grupperom og vrimleområde.

Lokalene våre passer godt for dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdager og jubileer, minnestunder, seminarer, kurs etc.

Det er lett å komme seg til oss ved bruk av kollektivtrafikk, i tillegg er her gode parkeringsmuligheter for bil.

Vi tilbyr:

Kjøkken
Stoler og bord
Bestikk og tallerkener
TVer for fremvisning
Projektor og lerret
Mikrofoner, trådløse og med tråd
Internett tilgang
Heis
Toaletter og lokaler som er godt tilrettelagt for rullestolbrukere

Prisliste - Gyldig fra Januar 2022

Disse prisene forutsetter at leietaker vasker selv etter arrangementet. Tillegg for renhold er 2900 kroner per etg. Noen arrangementer i kirkesalen forutsetter at lydtekniker er tilstede under hele arrangementet (440 kroner per påbegynt time).

Pris for medlemmer er kun for registrerte medlemmer av Trondheim frikirke. 

Fastpriser for begravelse og minnesamvær er vist under.

Gjeldende fra 1.1.2022

Medlemmer

Ikke medlemmer

Inntil 5 timer

Over 5 timer

Inntil 5 timer

Over 5 timer

Lillesal

kr 1 200

kr 1 600

kr 2 400

kr 3 200

Lillesal m/ kjøkken

kr 1 600

kr 2 000

kr 3 200

kr 4 000

Kirkesal

kr 1 700

kr 2 200

kr 3 400

kr 4 400

Kirkesal m/ kjøkken

kr 2 000

kr 2 700

kr 4 000

kr 5 400

Hele 1. etg.

kr 2 600

kr 3 400

kr 5 200

kr 6 800

Øvre sal

kr 1 100

kr 1 400

kr 2 200

kr 2 800

Øvre sal m/ kjøkken

kr 1 300

kr 1 700

kr 2 600

kr 3 400

Glassrom

kr 600

kr 700

kr 1 200

kr 1 400

Glassrom m/ kjøkken

kr 800

kr 1 000

kr 1 600

kr 2 000

Hele 2. etg.

kr 2 100

kr 2 700

kr 4 200

kr 5 400

Grupperom

kr 300

kr 300

kr 600

kr 800

Fastpriser 2022:

Fastpris minnesamvær (inkludert renhold)  kr          3500  
Fastpris begravelse (inkludert renhold)  kr          5500
Fastpris begravelse m/minnesamvær (inkludert renhold)  kr          8900
Leie av lyd/lys-teknikker pr. påbegynte time  kr             380

 

 

Prisliste gyldig fra 1.1.2023

Gjeldende fra 1.1.2023

Medlemmer

Ikke medlemmer

Inntil 5 timer

Over 5 timer

Inntil 5 timer

Over 5 timer

Lillesal

kr 1 400

kr 1 900

kr 2 800

kr 3 700

Lillesal m/ kjøkken

kr 1 900

kr 2 300

kr 3 700

kr 4 600

Kirkesal

kr 2 000

kr 2 600

kr 4 000

kr 5 100

Kirkesal m/ kjøkken

kr 2 300

kr 3 200

kr 4 600

kr 6 300

Hele 1. etg. (uten barnerom)

kr 3 000

kr 4 000

kr 6 000

kr 8 000

Øvre sal

kr 1 300

kr 1 700

kr 2 600

kr 3 300

Øvre sal m/ kjøkken

kr 1 500

kr 2 000

kr 3 000

kr 4 000

Glassrom

kr 700

kr 900

kr 1 400

kr 1 700

Glassrom m/ kjøkken

kr 1 000

kr 1 200

kr 1 900

kr 2 300

Hele 2. etg.

kr 2 500

kr 3 200

kr 4 900

kr 6 300

Grupperom

kr 400

kr 400

kr 700

kr 1 000

 

Fastpriser for begravelser og minnesamvær 2023:

Fastpris minnesamvær lillesal eller sal 2. etg (inkludert renhold)

kr 4 800

Fastpris minnesamvær lillesal + kirkesal (inkludert renhold)

kr 9 000

Fastpris begravelse kirkesal (inkludert renhold)

kr 9 000

Fastpris begravelse m/minnesamvær (inkludert renhold)

kr 10 000

Leie av lyd/lys-teknikker pr. påbegynte time

kr 440

Vask per etg:

kr 2 900

NB: Barnerommene leies dessverre ikke ut!

 

 

Powered by Cornerstone