Utleie

Våre lokaler kan leies til ulike formål.

Vi har flere rom som egner seg godt blant annet til minnesamvær, private arrangementer, møter, konserter, konferanser eller undervisningsformål.

Kontakt kontoret@trondheim.frikirke.no dersom du ønsker å leie. 

Klikk her for oppdatert utleiekalender (eller se nederst på siden)

NB! For minnesamvær har vi en fastpris på 3 500 kr for Lillesal og kjøkken, som er hyppigst brukt. Det er også denne prisen du får om du lar begravelsesbyrået ta seg av bestillingen. 

Prisliste for andre rom finner du lengre ned på siden.

Våre tre hyppigst leide lokaler er:

Kirkesal 1. etg

I kirkesalen vår er det til vanlig plass til 250-350 avengig av hvordan man plasserer stolene. Her er moderne lydannlegg og mulighet for ulike lyssettinger.

Lillesal 1. etg. 

Lillesalen er det nest største samlingsrommet vårt, her er det normalt sitteplasser til 120 stk (så lenge det er avstandsrestriksjoner vil dette tallet variere mellom 60 og 80 avhengig av hvor mange familiemedlemmer som kan sitte sammen). Dette vil reduseres noe hvis en skal sitte rundt bord.
I rommet finner en også mikrofoner, videokanon og lydannlegg. 

Møtesal 2. etg

I 2. etg av frikirken har vi lyse og praktiske lokaler som kan brukes til selskap, seminar eller møtevirksomhet. Det er er en møtesal med normalt plass til 80 personer. I tillegg finner man et tilhørende lettstelt kjøkken med god kapasitet, flere grupperom og vrimleområde.

Lokalene våre passer godt for dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdager og jubileer, minnestunder, seminarer, kurs etc.

Det er lett å komme seg til oss ved bruk av kollektivtrafikk, i tillegg er her gode parkeringsmuligheter for bil.

Vi tilbyr:

Kjøkken
Stoler og bord
Bestikk og tallerkener
TVer for fremvisning
Projektor og lerret
Mikrofoner, trådløse og med tråd
Internett tilgang
Heis
Toaletter og lokaler som er godt tilrettelagt for rullestolbrukere

Prisliste - Gyldig fra Januar 2022

Disse prisene forutsetter at leietaker vasker selv etter arrangementet. Tillegg for renhold er 2500 kroner per etg. Noen arrangementer i kirkesalen forutsetter at lydtekniker er tilstede under hele arrangementet (380 kroner per påbegynt time).

Pris for medlemmer er kun for registrerte medlemmer av Trondheim frikirke. 

Fastpriser for begravelse og minnesamvær er vist under.

Gjeldende fra 1.1.2022

Medlemmer

Ikke medlemmer

Inntil 5 timer

Over 5 timer

Inntil 5 timer

Over 5 timer

Lillesal

kr 1 200

kr 1 600

kr 2 400

kr 3 200

Lillesal m/ kjøkken

kr 1 600

kr 2 000

kr 3 200

kr 4 000

Kirkesal

kr 1 700

kr 2 200

kr 3 400

kr 4 400

Kirkesal m/ kjøkken

kr 2 000

kr 2 700

kr 4 000

kr 5 400

Hele 1. etg.

kr 2 600

kr 3 400

kr 5 200

kr 6 800

Øvre sal

kr 1 100

kr 1 400

kr 2 200

kr 2 800

Øvre sal m/ kjøkken

kr 1 300

kr 1 700

kr 2 600

kr 3 400

Glassrom

kr 600

kr 700

kr 1 200

kr 1 400

Glassrom m/ kjøkken

kr 800

kr 1 000

kr 1 600

kr 2 000

Hele 2. etg.

kr 2 100

kr 2 700

kr 4 200

kr 5 400

Grupperom

kr 300

kr 300

kr 600

kr 800

Fastpriser:

Fastpris minnesamvær (inkludert renhold)  kr          3 500
Fastpris begravelse (inkludert renhold)  kr          5 500
Fastpris begravelse m/minnesamvær (inkludert renhold)  kr          8 900
Leie av lyd/lys-teknikker pr. påbegynte time  kr             380
Powered by Cornerstone