Bli giver

"Alt vi eier tilhører Deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake." Dette ber vi hver søndag når vi tar opp kollekt i Trondheim Frikirke. Gud har gitt oss så mye, og det er et priviligeium å få være med å gi av våre ressurser, vår tid, våre evner og ikke minst våre penger til Guds rike. 

Vi tror det er godt for oss å være med å gi av våre penger og ressurser, og at det er en velsignelse å få gi tilbake Guds rike.

Vi løfter frimodig fram prinsippet om å gi tiende, dvs. 1/10 av inntektene til menighet, misjon og nødhjelp

80 % av menighetens inntekter kommer fra våre faste givere og derfor oppfordrer vi alle som er en del av fellesskapet vårt til å gi et fast beløp hver måned. Det gir en god forutsigbarhet for økonomien vår, samtidig som det gir eierskap til menigheten vår.

Praktisk informasjon

 

Ved å bruke skjemaet nedenfor har du en mulighet til å gi et engangsbeløp eller opprette en fast givertjeneste på avtalegiro og signere avtalen elektronisk. Ønsker du at gaven skal registreres som en gave med skattefradrag har du mulighet til dette også. Spesielt vil vi utfordre deg som er medlem med stemmerett om å bli fast giver. 

Dersom du ønsker å ENDRE givertjenesten eller lurer på hvor mye du gir, ta kontakt med kasserer@trondheim.frikirke.no. 

Kasserer er eneste person i menigheten som har innsikt i denne personlige informasjonen.

Tusen takk for den gaven du ønsker å gi.

Powered by Cornerstone