Støperiet

Vi vil utfordre og utruste unge voksne til et liv med Jesus som forbilde

For fortløpende informasjon om Støperiet: se vår facebookside

Vi er studenter og unge voksne som møtes hver onsdag kl. 19. Annenhver gang til undervisningskveld, Input (oppstart 10.1)og annenhver gang til vekstgrupper.

Støperiet

Undervisningskveldene som vi har kalt Input er lagt opp litt som et seminar, hvor vi oppfordrer talerne til å gå dypere inn i et tema enn hva man ville gjort på en gudstjeneste. Vi inviterer de aller fleste talerne våre inn utenfra, da vi ønsker mennesker som er eksperter på ulike tema.
Talene varer omlag 45-60 min med mulighet for spørsmål fra salen etterpå.
Vi starter disse kveldene med middag, som koster 45 kroner.

Alle er velkommen i våre vekstgrupper. Her ønsker vi å møtes og samtale sammen om det å følge Jesus i hverdagen. Vi spiser middag eller kveldsmat sammen og går så over i samtaler.

Det vil være mulig å bli med i vekstgrupper i starten av hvert semester. Ta eventuelt kontakt med stoperiet@trondheim.frikirke.no dersom du lurer på mer. 

Kontakt Hanna Sofie

Kontaktperson 

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen

Styreleder i Støperiet

e-post: hannasofieskaaland@hotmail.com 

tlf: 954 43 907

Powered by Cornerstone