Personvernerklæring for Den Evangelisk Lutherske Frikirke  - Trondheim menighet

 

1. Generelt

Trondheim Frikirke respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og vår nettside utviklet på en måte som gjør at ingen urettmessig kan hente ut informasjon. Den som skal registreres må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og ved medlemsregistrering kreves det signatur fra den som skal registreres, eller foreldre/foresatte i forbindelse med dåp eller registrering av barn.
 

2. Medlemsregister

Cornerstone er plattformen som medlemsregisteret til Trondheim frikirke bruker. Plattformen er felles for alle medlemmer i Frikirken i Norge. Tilgangen til Cornerstone skjer via to-stegs pålogging og det er bare personer som har et konkret behov som har tilgang til medlemsdatabasen.

2.1 Andre register

De enkelte virkegreiene eller gruppene i menigheten kan opprette egne medlemslister med relevant informasjon for den enkelte virkegreinen eller gruppen – jfr. Pkt. 3.


3. Personopplysninger som lagres

Menigheten lagrer følgende personopplysninger om medlemmene:

Medlemslister / Annet Opplysninger som lagres Merknad Ansvarlig
Menigheten Kirkebok Lovpålagt Menighetens ledelse
Noah

Navn
Adresse
Fødselsdato
Kontaktinfo på minst en foresatt
Betalt medlemsavgift

 

Barne- og familieleder

Tweens Navn
Fødselsdato
Kontaktinfo på en forelder
Betalt medlemsavgift
  Tweens ledelse
Frik Navn
Fødselsdato
Epost
Telefonnummer
Betalt medlemsavgift
  Ungdomspastor
Konfirmanter Navn
Adresse
Fødselsdato
Kontaktinfo på foreldre
Epost
Telefonnummer
  Ungdomspastor
Støperiet Navn
Adresse
Fødselsdato
Epost
Telefonnummer
Betalt medlemsavgift
Slettes årlig Ungdomspastor og Støperiets ledergruppe
Speider Navn
Adresse
Epostadresse
Fødselsdato
Samtykke til bildebruk
Evt. allergier
Kontaktinfo på foreldre
Betalt medlemsavgift
  Speiderens hovedleder
Turer og leirer under 18 år Navn
Adresse
Alder eller fødselsdato hvis relevant
Generell kontaktinformasjon
Relevant info om helse, allergier osv.
Slettes etter tur Leder for den aktuelle virkegrein/tjenestegruppe


Utskrifter med informasjon som ikke lenger er aktuell å ta vare på kastes i en beholder låst med hengelås og sikkerhetsmakuleres av en profesjonell aktør. Ellers oppbevares slike papirer bak låste dører der bare et fåtall av menighetens helt sentrale ledere har tilgang.

 

4. Hvordan brukes informasjonen?

Informasjonen vi lagrer om deg er ment for å kunne gi deg best mulig informasjon, oppfølging og tilbud fra menighetens side.

Trondheim frikirke vil aldri dele eller på noen måte selge eller gi videre informasjonen vi har fått fra deg til en tredjepart. Vi vil bare dele noe informasjon for å kunne levere de tjenestene vi lover, eksempelvis vis vil dele deltagerlister til turer med innleide turoperatører, hoteller eller lignende.

Informasjon om navn, adresse, alder, epost og telefonnummer kan bli delt innad i organisasjonen, mellom virkegreiner, hvis det er tjenlig for deg.

Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er dette mulig, men medlemsopplysninger kan vi ikke slette helt, da vi er pålagt å arkivere disse eller overlevere til Statsarkivet som kirkebøker av historisk interesse.
 

5. Hvilke lover gjelder?

Trondheim frikirke er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger.

Ta kontakt med vårt menighetskontor for å få tilsendt opplysninger registrert på din person hvis ønskelig.

Powered by Cornerstone