Familiegrupper

Familiegrupper                                                                        

Vi ønsker at  barn og voksne sammen  kan har en tilhørighet til et mindre fellesskap i menigheten.

Familiegruppe er en smågruppe/husgruppe hvor både barn og voksne er med. Gruppa må møtes jevnlig, og formålet er at man sammen på tvers av alder øver på kristne praksiser. Visjonen bak familiegrupper er å hjelpe hjemmet og foreldre til å leve ut troen på Gud i sin hverdag. Da kan barna utvikle sitt eget forhold til Jesus slik at troen deres bærer gjennom livet. Familiegrupper er også en unik mulighet til å bygge relasjoner, og invitere med seg nye familier inn i fellesskapet. Formen på en familiegruppe vil være ulik da de skal være på barnas premisser.

Familiegrupper

Fribu har laget en ressurs for å starte opp med familie grupper, se her.

Den inneholder:

  • Infofilm om familiegrupper
  • 10 filmer med undervisning
  • 10 tilhørende forslag til opplegg på samlingene

 

Kontaktansvarlig for familiegruppene er:

Hege Dalhaug hege.dalhaug@trondheim.frikirke.no

Send en e-post, så vil du bli plassert i en aktuell gruppe.

 

Ønsker dere å bli med i en familiegruppe ta kontakt med barne og familielederen vår Hege 

 

Powered by Cornerstone