Småbarnstreff på Lager 11

Småbarnstreffet er et nytt samarbeid med  Salem menighet og Lager 11.

Treffet starter kl 12 og holder på en halv time.

Målgruppen er foreldre med barn i førskolealder, og vil være et lunsjtreff på onsdager.

Mange kommer på treffet er i barselspermisjon, men samlingene blir lagt tilrette iforhold til barn som kommer sin alder.  På onsdager er det mulighet til å spise lunch fra de ulike matboder før treffet og de har åpent  kl 11-13. 

Link til hva Lager11 er: https://lager11.no/

Disse datoene er det småbarnstreff før jul: 

onsdag 17.nov

onsdag 24.nov

onsdag 8.des Julestund

 

Powered by Cornerstone