Målplan 2023-2028

Målplanen setter retning for arbeidet i 2023-2028. Den bygger på vår visjon:

Sammen med Jesus ut til mennesker

Våre kjerneverdier Inkluderende, ekte og raus skal prege alle målene

Målplan 2023-2028

Jesus i hverdagen

Vi lever våre liv som kristne i hverdagen, på skolen, i hjemmet, nabolaget og på jobben. Kirka skal være en ladestasjon hvor mennesker får møte Jesus, og bli utrustet til hverdagsliv og tjeneste.

Mål 2023-2028

 1. 70 % av gudstjenestedeltakerne deltar i en smågruppe.
 2. Vi har minst 8 aktive familiegrupper.
 3. Bibel og bønn er en naturlig del av hverdagen.
 4. Vi hjelper hverandre til sunne rytmer og god balanse mellom arbeid og hvile
 5. Den enkelte finner sine nådegaver og tar de i bruk.
 6. Vi øker antall faste givere med minst 10 per år.
Målplan 2023-2028

Jesus til nye generasjoner

Barn og unge skal finne vennskap i menigheten. Vi vil utruste dem til å bli frimodige etterfølgere av Jesus, og bruke sine gaver i Guds rike. Vi vil skape fellesskap på tvers av generasjonene og utruste og oppmuntre foreldrene i deres rolle som trosopplærere.

Mål 2023-2028

 1. Barn og unge har sterkere relasjoner til jevnaldrende og til voksne utenfor egen familie
 2. 90 % av E10 blir konfirmanter i Frikirken.
 3. Økt musikkengasjement blant barn og unge med minst 1 lovsangsband med ungdommer.
 4. Barn 0-10 år blir kjent med Jesus og bibelen, trives i kirka, opplever seg sett og finner venner.
 5. Tweens 10-12 år setter ord på tro, blir engasjert i menigheten og har kristne venner som de tar med seg inn i ungdomstiden.
 6. Ungdommer 13-18 år går inn i voksenlivet med en slitesterk og mobil tro, og søker til kristne fellesskap
 7. Vi har et fellesskap der unge 19-25 år føler seg velkommen og trives
Målplan 2023-2028

Jesus til nye mennesker

Vi vil se mange nye mennesker møte Jesus både lokalt og globalt. Vi bygger vennskap og relasjoner med mennesker som ikke kjenner han. Vi inviterer nye inn i det kristne fellesskapet.

Mål 2023-2028

 1. Den enkelte har fått trening i å formidle tro med ord.
 2. Hvert Alphakurs har minst 5 deltagere som ikke kaller seg kristne.
 3. Vi har dannet 2 nye evangeliserende fellesskap eller grupper.
 4. Vi har økt synlighet og betydning i lokalmiljøet på Moholt.
 5. Vi har økt misjonsengasjementet, og en eller flere har konkrete planer om å reise ut i misjonstjeneste
 6. Vi har konkretisert samarbeidet med vennskapsmenigheten «Amazing Grace» i Bulgaria.

Våre gudstjenester

Gudstjenesten er stedet hvor vi samles som et fellesskap av ulike mennesker. Gudstjenesten skal gi påfyll og styrke våre liv som kristne i hverdagen.

Vi lager gudstjenester hvor:

 • alle mennesker blir møtt med varme og utrustes til livet med Jesus.
 • vi tar hele livet på alvor og våger å snakke om tvil og vanskelige spørsmål.
 • vi bygger fellesskap på tvers av språk, generasjoner og livssituasjon.
 • vi lytter til Gud, Den hellige ånd får spillerom, og det er frihet til å uttrykke seg.
 • nådegavene er i funksjon og mange får bidra med sine gaver.
 • det er trygt å ta med venner og kjente, fordi budskapet formidles klokt og fellesskapet er inkluderende

Utskriftsversjon

   
  NavnTaggerStørrelseDato  
  Mål og satsinger 2023-2028.docx75 kB2023-11-22 20:20
  Mål og satsinger 2023-2028.pdf173 kB2023-11-22 20:21
     
  Powered by Cornerstone