Språkkafé i Trondheim frikirke

Spåkkaféen (The Language Café) is a regular meeting point in Trondheim frikirke for you who want to practice your skills in Norwegian together with Norwegians. At every gathering  we have a theme and texts at two different levels. These texts are nice to have as a starting point for talking together in Norwegian throughout the evening. Everyone is welcome here, regardless of background. There will be a serving of coffee, tea and biscuits. We gather every other Monday at 18.30 in Trondheim frikirke at Moholt.

 

Språkkaféen er et fast møtepunkt i Trondheim frikirke for deg som ønsker å øve på norskferdighetene dine sammen med nordmenn. På hver samling har vi et tema med tekster på to ulike nivåer. Disse tekstene er fine å ha som utgangspunkt for å snakke sammen på norsk utover kvelden. Her er alle velkommen uansett bakgrunn. Det blir enkel servering av kaffe, te og kjeks. Vi samles annenhver mandag klokka 18.30 i Trondheim frikirke.

Powered by Cornerstone