Språkkafé i Trondheim frikirke

Spåkkaféen (The Language Café) is a regular meeting point in Trondheim frikirke for you who want to practice your skills in Norwegian together with Norwegians. At every gathering  we have a theme and texts at two different levels. These texts are nice to have as a starting point for talking together in Norwegian throughout the evening. Everyone is welcome here, regardless of background. There will be a serving of coffee, tea and biscuits. We gather every other Monday at 18.30 in Trondheim frikirke at Moholt.

Spring dates:

8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 4.3, 18.3, 15.3, 29.4, 13.5, 27.5, 10.6

Program: språkkafe vår 2024.jpg

Contact us: snakke.norsk@trondheim.frikirke.no

Språkkaféen er et fast møtepunkt i Trondheim frikirke for deg som ønsker å øve på norskferdighetene dine sammen med nordmenn. På hver samling har vi et tema med tekster på to ulike nivåer. Disse tekstene er fine å ha som utgangspunkt for å snakke sammen på norsk utover kvelden. Her er alle velkommen uansett bakgrunn. Det blir enkel servering av kaffe, te og kjeks. Vi samles annenhver mandag klokka 18.30 i Trondheim frikirke.

Program: språkkafe vår 2024.jpg

Kontakt oss: snakke.norsk@trondheim.frikirke.no

Powered by Cornerstone