Taler/Fra død til liv - Efeserne 2, 1 - 10

Fra død til liv - Efeserne 2, 1 - 10

03.09.2023

I Paulus' brev til Efeserne , snakker han om vår situasjon. Vi var døde men nå vi levde. Helge Standal taler over teksten fra Efeserne 2, 1 - 10

 

Forkynner
Powered by Cornerstone