Frik

28.02.2019
Led ungdommer til Jesus. Tjeneste annenhver fredag

Vil du bli leder? Send mail til marte.brennseter@trondheim.frikirke.no eller snakk med noen av oss i staben. 

Les mer om Frik her

Powered by Cornerstone