Visjon og verdier

Sammen med Jesus ut til mennesker
Inkluderende – Ekte – Raus

Inkluderende
Vi vil være et fellesskap som favner alle generasjoner og nasjonaliteter der enkeltindivider blir sett og verdsatt. Vi søker å være utadrettet og møte våre medmennesker der de er.

Ekte
Vi søker å være ærlig, troverdig og sannferdig i vår adferd og tillegger hverandre verdi! Vi praktiserer åpenhet, dialog og involvering. Vi søker å leve etter Guds ord og følge Jesus hver dag.

Raus
Vi vil vise godhet og omsorg ved å tjene hverandre. Vi gir av oss selv og deler Guds ord.