Menighetsråd

Menighetsrådet består av ansatte, Eldsteråd og Diakonråd.

 

Kontaktinfo Eldsterådet:

Lars-Gøran Schellenberg Strømhaug, epost, tlf. 97 11 30 96

Lise Trondsen Sagdahl, epost, tlf. 92 29 67 00

Ole Jørgen Stevik, epost, tlf. 41 33 26 52

Sveinung Sørhaug, epost, tlf. 99 51 39 51 (leder)

Kontaktinfo Diakonatet:

Steinar Myhr, epost, tlf 95 26 36 00 (leder)