Situasjonen rundt Covid-19. Oppdatert informasjon. Sist oppdatert 10.12.20

Tiltak for å redusere aktivitet Trondheim frikirke vår 2021 (oppdatering)

Med nye tiltak nasjonalt og lokalt velger vi å gjøre følgende endringer i programmet for menigheten:

  • Gudstjenestene blir digitale inntil videre. Bli med på gudstjenestefeiring på "Live Trondheim frikirke" på YouTube. Vi vurderer fortløpende hva vi gjør avhengig av nasjonale og lokale smittevernregler. Medarbeidere velger selv om de kan/vil bidra utfra egen familiesituasjon.
  • Aktiviteter for barn og ungdom gjennomføres fysisk med unntak av friluftssøndagskole som starter opp igjen 7.2
  • Menighetsmøtet 11.2 kl 19 blir digitalt.
  • Bibeltime med Helge om Johannesevangeliet 1.2 blir digital.
  • Støperiet avlyser fysiske samlinger.
  • Kinesisk gruppe møtes digitalt.
  • Smågrupper kan møtes med 5 gjester i hjemmene eller med 10 deltagere i kirken (bestill rom hos kontoret@trondheim.frikirke.no).
  • Bønnemøter gjennomføres fysisk med inntil 10 deltagere.
  • Oppstart av nytt Alpha-kurs blir 9.2 hvis smittesituasjonen tillater det.
  • Alle råds- og komitémøter gjennomføres digitalt eller utsettes.

Ta kontakt med lise@trondheim.frikirke.no eller ingebrikt@trondheim.frikirke.no hvis dere har spørsmå.

 

 


Tiltak for å redusere aktivitet Trondheim frikirke november 2020

Virkegreinene/tjenestegruppene fremover

Under her finner dere en (nesten) komplett liste over virkegreinene/tjenestegrupper og hvilke aktiviteter som gjennomføres fysisk og digitalt eller tar pause. Det kan komme endringer, men dere vil alltid finne oppdatert informasjon på denne siden!

Menighetsrådet har stor respekt for at noen ledere og foreldre ønsker å redusere kontakten med andre mer enn det menigheten legger opp til. Vi pålegger ingen å fortsette i tjeneste slik situasjonen er nå. Det blir den enkeltes ansvar å vurdere hvor mye sosial kontakt man kan ha gitt egen arbeids- og familiesituasjon og regler/råd som gjelder i kommunen dere bor i.

Menighetsrådet forholder seg til rådene fra Frikirken sentralt og fra Norges Kristine Råd (gjengitt i vedlegget).

Menighetsrådet ønsker å fortsette med ungdomsarbeidet Frik. Vi holder tilbudet åpent for dem som vil ha dette som en av sine aktiviteter. Begrunnelsen for dette er at retningslinjene for barne og ungdomsarbeid ikke er endret, oppfordringen fra Barne- og familieministeren til frivilligheten om å opprettholde treffpunktene hvis mulig og erkjennelsen av at digitale samlinger ikke fungerer for denne gruppen. Vi foretar nye vurderinger i takt med anbefalingene fra myndighetene og frivilligheten lokalt.

Spørsmål kan rettes til lise@trondheim.frikirke.no, ingebrikt@trondheim.frikirke.no eller eldsteradet@trondheim.frikirke.no.

De enkelte aktiviteter:

Menighetsrådet drøftet 10.11.20 tiltak for å redusere den totale aktiviteten i menigheten. Det har vært viktig å vurdere hvordan ulike grupper best kan ivaretas innenfor de oppdaterte retningslinjer og råd:
https://frikirken.no/tiltak-mot-korona-viruset
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/11/08.11.2020-Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge.pdf

Vurderingene knyttet til hver aktivitet/virkegrein kan endres etter hvert som vi ser hvordan tiltakene fungerer. Endringer i rådene fra sentrale og lokale myndigheter kan også påvirke hvordan vi tilpasser virksomheten. 

Gudstjenester
For å satse på ungene lanserer vi friluftssøndagsskole (ute) fra kl. 11-13 hver søndag fremover. Det avtales møtested som kunngjøres på nettsiden og hver familie sørger for mat, drikke og sitteunderlag. Foreldrene har ansvar for barna sine. Det blir andakt og natursti. Mer informasjon kommer på intern facebookgruppe.

Fra og med søndag 22.11 blir det
•    Friluftssøndagsskole for familier med barn kl. 11-13
•    Ordinære fysiske gudstjenester for inntil 50 personer kl. 11 (med påmelding) 
•    Streaming av disse gudstjenestene på Youtube (direkte og opptak (minimum tale)) 

Inntil videre blir det altså ingen innendørs samlinger for Noah og E10. Det vurderes alternativer for E10 digitalt eller utendørs.

Speider
Speideren viderefører fysiske samlinger i små grupper. Uteaktiviteter vurderes.

Tweens
Har pause høsten 2020.

Frik (ungdomsarbeidet)
Frik viderefører sine samlinger fysisk hver fredag. Ungdommene er delt i faste grupper med maksimalt 20 i hver gruppe og har lokaler med god plass. Smittevernrutiner knyttet til servering av mat styrkes.

Konfirmant
Konfirmantene viderefører sine samlinger fysisk. 

Støperiet (studenter og unge voksne)
Støperiet viderefører sine samlinger fysisk hver onsdag (1. etg i kirka).

Alpha
Gruppene møtes fysisk. Undervisning digitalt. Dette gjelder også Alpha-lørdag 21.11.

Smågrupper    
Hver gruppe velger selv. Alternativer er:
•    fysisk med mindre enn 5 gjester i private hjem
•    fysisk ved bruk av rom i kirka og faste plasser (maks 20) 
•    digitale møter

Middag for 6
Gruppene vurderer selv om de vil møtes ute eller inne, fysisk eller digitalt.

Bønnemøter (torsdager kl. 11 og søndager før gudstjenestene)
Gjennomføres fysisk i store rom med god avstand.

Mentoring og samtaler
Samtaler gjennomføres fysisk eller digitalt.

Kinesisk gruppe
Digitale samlinger fortsetter frem til jul.

Snakke norsk kveld
Pause for fysiske samlinger inntil videre. Digitale samlinger vurderes. Mer informasjon kommer.

Bibeltimer med Helge Standal i november (dåp og nattverd)
Fysiske samlinger med inntil 50 personer. Påmelding. Podkast.

Julemarked
Mer informasjon kommer. 

Menighetsmøte
Digitalt møte på zoom i november.

Småbarnstreff
Gjennomføres fysisk. Liten gruppe.

Strikkekafe
Har pause inntil videre.

Familieskolen
Samling i november gjennomføres digitalt. Familieskolen avgjør selv hva som skjer over nyttår.

Ledermøter, menighetsråd, eldsteråd, diakonråd, o.l.
Digitale møter anbefales.

Utleie
Arrangør er ansvarlig for at reglene følges. Rutiner for smittevern tydeliggjøres.

Powered by Cornerstone