Konfirmant i frikirken?

Konfirmant i frikirken?

Er du konfirmant til høsten eller kjenner du noen som er det? Da bør du vurdere å være konfirmant hos oss. 

I Frikirken ønsker vi å ha undervisning som er relevant for livet og opplegg som er spennende og gøy. Vi tror ikke på pugging av salmer og trosbekjennelsen, men at ungdommene får se hva det vil si å være kristen og hvem Jesus er. 

Hos oss kan du være konfirmant uten å være medlem eller døpt. Du får bli en del av et fellesskap som ikke er så stort, og du vil få ledere som ønsker å bruke tid med deg og bli kjent med deg. 

Undervisning

Annenhver fredag kl 17:30 møtes konfirmantene til undervisning i Frikirken. Tema som tas opp er følgende:

  • Innføring i kristen tro, inkl. trosbekjennelse, dåp og nattverd
  • Innføring i Bibelen, tolkningsspørsmål og forholdet til Bibelen som Guds ord
  • Guds farshjerte og moderlige kjærlighet og vår identitet som Guds barn
  • Det kristne livet og troens innvirkning på f.eks. forbruk, etikk, urettferdighet
  • Grensesetting for seg selv og andre og forholdet til reklame, sosiale medier og populærkultur
  • Kristne praksiser som bønn, tilbedelse, fellesskap og faste
  • Kristen tro og seksualitet og kropp
Konfirmant i frikirken?

Smågrupper

Vi ønsker at konfirmantene skal bli sett og hørt, og at de får sette ord på spørsmål og det de har lært. Derfor har vi lagt halvparten av undervisningen i smågrupper. Her møtes vi hjemme hos en av lederne til samtale og fellesskap. Vi ønsker å hjelpe ungdommene til å ta selvstendige valg og få en bevisst tro. For noen kan året hjelpe til å finne ut om de skal tro eller ikke. 

Frik

Hver fredag kl 19:30 samles en gjeng ungdommer til aktiviteter, fellesskap og fokus i Frikirken. Lederne i konfirmantarbeidet er også med her. Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre ungdommer og bli kjent med Jesus

 

 

 

Viktige datoer

30. mai - Konfirmasjonsgudstjeneste

16.-17. okt - Oppstartshelg

18. okt - Presentasjonsgudstjeneste

 

Informasjon om tur/leir

Vi har et ønske om et samarbeid med Salem menighet om tur/leir. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er det fortsatt usikkert hva som blir løsningen. Det står per i dag mellom en 5 dagers tur til London og et opplegg som Sjømannskirken har eller en leir sammen med konfirmantene fra Salem. 

 

Påmelding her

 

Undervisere

Ingebrikt Kvam, pastor i frikirken, utdannet teolog ved Menighetsfakultetet. 30 år. 

Hilde Marie Fardal, Psykolog, utdannet ved NTNU. 30 år.

Powered by Cornerstone