Livet i kirken/Under Guds omsorg - Livet under koronakrisen

Under Guds omsorg - Livet under koronakrisen

29.03.2020

Vår egen Helge Helgheim har snakket med folk i menigheten om hvordan livet har endret seg etter koronakrisen. Kjell Erik Wennberg, Hjørdis Havdahl, Anita Østensen og Lars Mjølhus har fortalt om hvordan de opplever dagene. 

Forkynner
Powered by Cornerstone