Andre aktiviteter og møtepunkt.

Vi er en stor menighet med mange ting som skjer og mange kontaktflater. Her kan du lese mer om de ulike tilbudene våre.
Jesus til Trondheim!
Les mer
Hva er meningen med livet?
Les mer
Varme, mat og omsorg til vanskeligstilte i byen vår.
Les mer
Samlivskurset 7 kvelder om å være 2
Les mer
I høst avlyses alle strikkekaféer, grunnet restriksjonene ifm. Covid-19.
Les mer
Vår lavterskelkafé for å praktisere norsk
Les mer
Powered by Cornerstone