Kalender/Gospelkoret ELSK øver

Gospelkoret ELSK

ELSK - Evangelisk Luthersk SeniorKor. 

Her er alle velkommen til å være med å synge og ha det hyggelig.

Øvelse annenvher søndag kl 19:00

Første øvelse etter sommeren er 10. september

Reportoaret spenner seg fra Gospel til salmer og lovsang med fire stemmegrupper: sopran, alt, bass og tenor

Noen ganger i semesteret arrangerer koret sangkvelder hvor vi samles for å lovsynge Gud sammen, samt at vi deltar på gudstjenester og opptrer på helsehus m.m. 

Dirigent er Anne Kristine Misund

Powered by Cornerstone