Konfirmasjon

Vi i Trondheim Frikirke ønsker å invitere deg til å bli med på konfirmantopplegget i kirka vår til høsten.

Dette er for deg som ønsker å ha en konfirmanttid der du får blir bedre kjent med Jesus og hva det har å si for ditt liv.
Ordet konfirmasjon kan bety både å bekrefte og å gjøre sterk. Før måtte konfirmantene svare “Ja” på at de trodde på Gud den dagen de ble konfirmert. I dag er konfirmasjonshandlingen en bønne handling. Vi ber spesielt for deg og ditt liv. Du må ikke si ja eller nei til noe, men det er en tid til å reflektere over hva man tror på. Sammen skal vi se på forskjellige temaer og lære mer om hva det vil si å være en kristen. Vi håper også at året kan gi deg nye opplevelser og vennskap I år vil vi samarbeide med Vineyard Trondheim.

Vi kommer til å møtes torsdager.
I tillegg til undervisningen vil det forventes at konfirmantene er med på et bestemt antall gudstjenester eller Rejoice-kvelder (fredag kveld) i løpet av året.

I tillegg drar konfirmanter på misjonstur og Bli-kjent weekend:
Vi reiser i påskeuka til England for å være med på diakonalt arbeid i landet.
Turen er frivillig.

Etter jul kan de som vil delta på IMPULS.

Det er mulig å være med på konfirmantopplegget uten å være døpt. Men dåp er en forutsetning for å delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten.
Den skjer i Trondheim frikirke i mai 2019, men det er mulig å delta på vårt konfirmantopplegg og bli konfirmert i en annen kirke/menighet.

Mer info om konfirmasjon?
Ta kontakt med Solveig Tokheim, mobil 45485804 – solveig@trondheim.frikirke.no