Dåp

Vil du døpe barnet ditt eller ønsker du selv å bli døpt?

Det å bære et barn til dåp er en viktig og stor markering. Vi ønsker alle velkommen til å bære frem sine barn til dåp i Trondheim Frikirke, også om du ikke er medlem. Dåp skjer vanligvis i en gudstjeneste søndag formiddag.

Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Barnet blir en del av kirken.

Selv om vi for det meste døper barn, er det ingen aldersgrense på dåp. Vi legger gjerne til rette for at du som er ungdom eller voksen og som ikke er døpt, kan bli det.

I Frikirken er det også slik at hele menigheten er faddere, sammen med barnets personlige faddere. Menigheten har derfor sin del av ansvaret for at barnet skal kunne lære om den troen det er døpt til.

Mer info om dåp?

Ta kontakt med pastor Helge Standal e-post | tlf: 91757151