Begravelse

Vi forretter gravferd for våre medlemmer.

Våre liturgier ligger tett opp til den norske kirkes liturgier for gravferd, og kan skje i Trondheim Frikirke eller ved at man låner en annen kirke/kapell i Trondheim.

Utdrag fra Frikirkens allmenne bestemmelser om gravferd:
For å se hele liturgien med alle bestemmelser se: http://www.frikirken.no/site/frikirken.no/files/04-gravferd-bm.pdf

Mer info om begravelse?
Ta kontakt med pastor Helge Standal e-post | tlf: 91757151