Vi har satt som mål å få med 15 ledere fra Trondheim Frikirke til Videre-konferansen. Dette er en helg hvor du kan få påfyll både åndelig og faglig. Du får opplevelsen av å være med på Frikirkens store oppdrag og du kan få bygd relasjoner til andre i Frikirken. 

 

Vi tror dette er en viktig investering og har derfor satt av penger som du kan søke på. 

 

«Vår visjon er å formidle et levende engasjement for Jesus, menigheten, kommende generasjoner og våre nærmiljøer, som setter oss i stand til å lede og gi Jesus videre.»

Temaet for konferansen er «En vei videre». Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil tematikken gi deg konkrete og praktiske tips for veien videre i din tjeneste. Samtale i team og fellesskap i tilbedelse vil sette retning for Frikirken, hjelpe oss på veien ut av koronakrisen og inn i årene som ligger foran. 

 

Praktisk informasjon

Konferansen finner sted på Scandic hotell Fornebu, hvor du får alle måltider. Det er mulighet for å ordne overnatting selv dersom du ønsker en billigere løsning. Du må bestille konferanse og reise selv. 

 

Støtte fra menigheten

Du kan søke støtte fra Trondheim Frikirke. Vi har satt av penger som vi vil fordele blant de som søker. Er du under 26 år vil konferansen være betydelig billigere. Støtten utbetales som fast beløp – ikke prosent. Det lønner seg derfor å bestille billetter tidlig. 

Mer info finner du her 

Søknad om støtte til Videre 2022


Alle kan søke om støtte fra Trondheim Frikirke. Er du under 30 år får du i tillegg støtte fra Frikirken sentralt også. Powered by Cornerstone