Trondheim Frikirke søker menighetsarbeider i 20-50%

Trondheim Frikirke er en levende, engasjert og internasjonal menighet som holder til på Moholt i Trondheim. Vi ønsker at visjonen «Sammen med Jesus ut til mennesker» leves ut gjennom kjerneverdiene ekte, raus og inkluderende.

Trondheim Frikirke søker menighetsarbeider i 20-50%

Vi ønsker å utvide staben åpner en 20-50% stilling som menighetsarbeider med vekt på ungdomsarbeid (10-25 år). Stillingen vil tilpasses etter gaver og evner. 

Hovedvekten av arbeidet vil skje på kveldstid og i helger, og arbeidet kan derfor kombineres med annen jobb/studier. Vi søker etter personer som er glad i Jesus og som har lyst til å jobbe med ungdom og unge voksne i Trondheim frikirke sammen med staben og et team av frivillige ledere. Vi ser etter en relasjonsbygger som er ansvarlig og selvstendig, og som kan organisere både folk og aktiviteter. Erfaring med musikk, drama, video og annen kreativ formidling er ønskelig, men ikke avgjørende.

Størrelse på stillingen kan diskuteres. Personlige egenskaper vil vektlegges.

Vi kan tilby plass i et godt team med 4 ansatte og mange frivillige som arbeider som om de var ansatt. Det forventes at du deltar i stabens felles oppgaver etter avtale. Som ansatt blir du en del av menigheten gjennom medlemskap og gudstjenestefellesskap.

 

Trondheim Frikirke søker menighetsarbeider i 20-50%

Kunne du tenke deg å jobbe i menigheten vår, oppfordrer vi deg til å sende søknad med CV.

Søknadsfrist 1. desember. 
Tiltredelse fra 1. januar eller etter avtale. 

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte:

  • Ingebrikt Kvam    Pastor ungdom/unge voksne og forstander      +47 984 58 825
  • Lise T. Sagdahl    Pastor og daglig leder                                      +47 922 96 700

Søknaden sendes til kontoret@trondheim.frikirke.no og merkes «Søknad». Alle søknader vil behandles fortrolig

Powered by Cornerstone