Omsorgskaféen

Omsorgskaféen gir varme, mat og omsorg til vanskeligstilte i byen vår. (Omsorgskaféen er tidligere Matbussen som ble drevet av Walther J. )

Adresse; Erling Skakkes gate 70

Hver tirsdag, fredag og søndag mellom kl. 18 og 20 kan alle komme å få gratis middag, smørbrød og matpakke.

Omsorgskaféen er et tverrkirkelig lavterskeltilbud som er samordnet med de andre lavterskeltilbudene i byen, så som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen osv.

Kontaktinfo:

Walther Jarwson tlf 90578910 (daglig leder)

Hilde Reitan, 93243033 (styreleder)

Hvis du kan tenke deg å hjelpe til sende en mail til post omsorgskafeen.no og fortell litt om deg selv.

Du kan også støtte driften økonomisk:
Omsorgskaféens kontonummer er 4200 37 05999.
Både store og små gaver gjør en forskjell.