Noahs ark

Velkommen til Trondheim Frikirkes søndagsskole!

Noahs Ark er Trondheim Frikirkes søndagsskole for alle barn fra 0-13 år.

Hver søndag utenom familiegudstjenestene er det eget tilbud for barna.

Vår visjon er «Vi vil lede barna til Jesus, og hjelpe dem til å bli frimodige etterfølgere av Ham.»

Mini-Noah er for barna under 4 år. Her er det først en enkel samling med fokus på sang og enkel formidling. Etter samlingen er det frilek med stort fokus på trivsel.

Noahs Ark er søndagsskolen fra fylte 4 år og tom. 4. klasse. Her starter vi med myldretid med mange ulike aktiviteter, alt fra klatrevegg til tegning. Etter dette har vi fellessamling før vi går i grupper. Barna er delt inn etter alder, og hver alder har sin gruppe.

Her finner du NOAHS ARK-ark, foreldreskriv til temaene vi har på Noahs Ark

E-10 her samles barna fra 5.-8. klasse. De følger opplegget B-tweens fra Bibelleseringen og har stort fokus på trivsel og godt fellesskap