Input

Input er Trondheim Frikirkes arbeid for unge voksne (ca 18-30 år).
Vi har som visjon å «utfordre og utruste unge voksne til et liv med Jesus som forbilde».
Arbeidet bygger også på Trondheim Frikirkes 3 kjerneverdier:

inkluderende
ekte
raus

Vi møtes hver onsdag kl 19 i Trondheim Frikirkes lokaler på Moholt.

Samlingene våre vil variere mellom undervisningsmøte med påfølgende kveldsmat, sosialkvelder og lovsangskvelder.

Undervisningskveldene våre er lagt opp litt som et seminar, hvor vi oppfordrer talerne til å gå dypere inn i et tema enn hva man ville gjort på en gudstjeneste. Vi inviterer de aller fleste talerne våre inn utenfra, da vi ønsker mennesker som er eksperter på ulike tema.
Talene varer omlag 45-60 min med mulighet for spørsmål fra salen etterpå.

På lovsangkveldene våre søker vi å skape en stemning som innbyr til intimitet med Gud gjennom sang, Bibel og bønn. Og vi er nok det eneste arbeidet i byen som har madrasser tilgjengelig på våre lovsangkvelder!

Se Inputs egen nettside input-trh.no eller Facebook for mer informasjon!