Frik

Frik er frikirkens fellesskap for ungdommer fra 8. klasse til 3. vgs. Vi ønsker å se ungdommer med et brennende hjerte for Jesus, hverandre og verden. I vårt fellesskap håper vi du får oppleve å være elsket av Jesus gjennom et inkluderende miljø. Vi ønsker å være et levende fellesskap som har det gøy og hvor det er lett å ta med venner, og vi ønsker å utruste ungdommer til å bli modige etterfølgere av Jesus i hverdagen.

Frik på fredag

Hver fredag møtes vi i 2.etg. i frikirken til en sosial kveld med aktiviteter, mat og kveldssamling med andakt. En vanlig fredag ser omtrent slik ut:

18:00 – Aktiviteter i gymsalen ved en av skolene i nærhetene. (Bare annenhver gang)
19:30 – Mat (type: pizza, taco, hamburger, eller det ungdommene ønsker)
20:00 – Felles aktivitet
21:30 – Kveldsavslutning (andakt, sang, lystenning etc.)
Det er fullt mulig å komme rett til frikirken kl 19:30, selv om det er aktiviteter i gymsalen.
Plan for høsten
Under ligger den planen som er klar på nåværende tidspunkt. Den strekker seg til høstferien. Vi håper på å knytte ungdommene til hvert sitt team, så de kan få mer påvirkning over retning og aktiviteter.
 
Hva? Dato Ekstra informasjon Ansvarlig
KICK OFF 23. August Bli kjent og kampkveld med pizzafest Ingebrikt
Frik m/gym 30. August Team A
Frik 6. September Team B
Frik m/gym 13. September Team A
Frik 20. September Tema: Godhet Team B
Godhetsdag 21. September Lørdag kl 10-16. Felles m/menigheten Ane / Hanne SK
Frik m/gym 27. September Team A
Frik 4. Oktober Team B
Høstferie 11. Oktober Utgår
Konfirmasjon og ledertrening
Konfirmasjonsundervisning og ledertrening vil foregå i tiden før Frik på fredag ettermiddag.
Det er fortsatt mulig å melde seg til konfirmasjon i frikirken! Se mer her: https://trondheim.frikirke.no/2019/04/22/konfirmant-2020/
Mer informasjon om ledertrening vil følge. Merk at det vil være mulig med frivillig tur sammen med konfirmantene til London 17.-19. Januar 2020.

Dersom du har spørsmål eller ønsker informasjon, ta kontakt med vår ungdomspastor:

ingebrikt@trondheim.frikirke.no

Du er hjertelig velkommen!