Samlivskurs

Familieskolen Trondheim tilbyr samlivskurs 1

Samlivskurset 7 kvelder om å være 2

Samlivskurset tar opp syv av de viktigste sidene ved et hvert samliv mellom mann og kvinne. Kurset er designet for å være til hjelp for alle par, uansett livssyn, som ønsker å utvikle, forbedre og styrke sitt forhold.

Kurset består av undervisning og individuelt arbeid der det enkelte par skal arbeide med spørsmål som undervisningen tar opp.

Kursdagene 2019/2020 er 25.09, 23.10, 20.11, 15.01, 12.02, 11.03, 01.04

Det blir undervist i følgende emner- i denne rekkefølgen:
Å bygge et sterkt fundament
Kunsten å kommunisere
Konflikthåndtering
Tilgivelsens betydning
Foreldre og svigerforeldre
God sex
Kjærlighet i praksis

Vi begynner kl.19.00 med middag med påfølgende undervisning og bearbeidelse av stoffet som blir presentert. Dette er en kveld hvor hvert enkelt par skal få ta imot noe godt, både for hode, hjerte og mage.  Så går det slag i slag med en kombinasjon av undervisning og videre bearbeidelse av stoffet som presenteres. Parene skal ikke ha gruppesamtaler med andre par, men arbeide hver for seg. Kvelden avsluttes ca 21. 30.

Hvor holdes kurset?

Samlivskurset finner sted i Trondheim Frikirkes lokaler. Adresse: Brøsetvegen 145A, 7048 Trondheim.

Praktiske opplysninger

Pris: Kr 2000 pr. par. Dette inkluderer deltakerhefte og servering.

Påmelding innen 09.09.2019 til kjellaug@trondheimsamtalesenter.no eller 45 61 98 18.

Arrangør: Familieskolen.

Familieskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Frikirke, Salem menighet, Betania Misjonsforening(NLM), Pinsemenigheten Betel og Trondheim Samtalesenter.

Mer informasjon om Familieskolen finner du på hjemmesiden: www.familieskolen.org.


Majen Helen Sævik, er utdannet ingeniør med etterutdanning i pedagogikk, skoleledelse og psykologi. Jobber som kontaktlærer og lærer på Kristen Videregående skole i Trøndelag. Er med i Lederteamet på Familieskolen i Trondheim. Har lenge tatt i mot samtaler i ulike sammenhenger, det siste året blant annet ved Trondheim Samtalesenter.

Tore Sævik, sivilingeniør, har vært kursholder i over 15 over sammen med Majen.


Kjellaug Andresen,daglig leder Trondheim Samtalesenter, sjelesørger og familieterapeut

Jann Even Andresen, pastor i Salem menighet. Har undervist i Familieskolen i over 10 år sammen med Kjellaug.

Ingebjørg Sørhaug, avdelingssykepleier. Har kompetanse innenfor veiledning, og undervist i 5 år på Familieskolen.

Sveinung Sørhaug, overlege, har undervist sammen med Ingebjørg i 5 år.

Solveig Moe er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. Vært med som samtalepartner, gruppeleder og veileder på UngePar og Familieskolen siden Trondheim samtalesenter ble etablert.


Øyvind Moe er utdannet ingeniør og jobber som leder for produksjonsteknisk avdeling hos Kongsberg Maritime på Grilstad. Har vært med som veileder på unge par weekend siden oppstart og på Familieskolen i mange år.

Hildegunn Håbrekke, lærer og coach, erfaring fra undervisning på samlivskurs, og samtaler. Arbeider ved Trondheim Samtalesenter som samtalepartner og med forebyggende kursvirksomhet.

Roald Håbrekke, sosionom, leder for veiledere i Kirkens Sos. Lang erfaring med samtaler, rusbehandling og samlivskurs. Er frivillig samtalepartner på Trondheim Samtalesenter.