Bønn

Menigheten har flere ukentlige bønnesamlinger:

Torsdag 10.30 – 11.30. Etterpå inviteres du til gratis lunsj med staben.

Søndag kl. 10.15 – 10.45

Bønnemøtene er åpne for alle.

I tillegg kan bønneemner legges i bønnekrukke som er utplassert i kirken. Det som legges i bønnekrukka, vil bli bedt for på det neste bønnemøtet.

Ved alle våre gudstjenester vil det også være mulighet for forbønn under gudstjenesten. Det er menighetens forbønnsteam som tilbyr denne tjenesten. Hver forbeder bærer et lite skilt som det står «Forbeder» på.

Bønneemner kan også ringes/sendes til Frikirkens SMS bønneringen.

Koordinator SMS Bønnering: Ingunn Hofstad tlf: 476 08 868

Vi har 3 SMS Bønneringer;

Ringleder 1: Anders Hoås tlf: 977 34 717

Ringleder 2: Hege Grønningsæter tlf: 950 82 898

Ringleder 3: Ingunn Hofstad tlf: 476 08 868

Torsdagsbønn kontakt: Bodil Mikkelsen 95102120

Koordinator for bønnetjenesten i menigheten og leder av forbønnstjenesten; Sveinung Sørhaug – e-mail