Alpha

Hvis du ønsker å utforske meningen med livet, da er Alphakurset noe av det beste vi kan anbefale deg.
Alpha er et 10 ukers innføringskurs i noen av de mest sentrale sidene ved den kristne tro. På denne siden vil du få vite mer om alphakurset og hvordan du selv kan bli med på et kurs hvis du ønsker det.

Neste kurs starter januar 2020 (mer info når dato nærmer seg)

Hva er Alpha?

En mulighet til å utforske de store spørsmål i livet
Livet stiller oss overfor mange vanskelige spørsmål. Om meningen med det hele,om døden, om Gud, og hvem er nå egentlig denne Jesus? Mange velger å leve med sine spørsmål; for andre kommer tiderda man trenger svar som er til å stole på.

Hva vil vi med kurset?
ALPHA-kurset er laget for å gi deg svar på dine spørsmål. ALPHA er for deg som vil få et avklart forhold til kristen tro, som nylig er blitt kristen, som er ny i menigheten/forsamlingen, som vil repetere troens innhold eller som helt enkelt er interessert i kursets innhold.

Hvor lenge varer kurset?
ALPHA kurset består av 10 kvelder med samling annenhver tirsdag, pluss en weekend i midten av kurset.
Det hele avsluttes med en skikkelig festmiddag.

Hvilke tema tas opp?
Her har du en oversikt over de tema/spørsmål som vi tar opp:
1. Hvem er Jesus?
2. Hvorfor døde Jesus?
3. Hvordan kan jeg vite at jeg tror?
4. Hvorfor og hvordan skal jeg be?
5. Hvorfor og hvordan lese bibelen?
6. Hvordan leder Gud oss?

Alpha-weekend:
7. Hvem er Den Hellige Ånd?
8. Hva gjør Den Hellige Ånd?
9. Hvordan kan jeg bli fylt av Ånden?
10. Hvordan gjøre det beste ut av resten av livet?

Etter Alpha-weekend:
11. Hvordan kan jeg stå imot det onde?
12. Hvorfor og hvordan fortelle andre om det?
13. Helbreder Gud i dag?
14. Hvilken betydning har menigheten?

Hvordan er kurs-kveldene lagt opp?
Hver kurskveld er lagt opp på følgende måte:
Kl.19.00 Måltid – som oftest middag eller et varmt måltid.
Kl. 19.35 Velkomst, informasjon, en god historie, musikk og filmsnutt.
Kl. 19.45 Kveldens tema. Undervisning ved en i alphateamet.
kl. 20.25 Kort kaffepause
Kl. 20.35 Gruppesamtale hvor man kan drøfte alle spørsmål som måtte dukke opp. Du kan stille de spørsmålene du synes er vanskelig, og du kan få utvidet din egen horisont ved å høre andres spørsmål. Utgangspunktet for ALPHA er ikke at alle skal mene det samme, men gi deg et grunnlag for å kunne tro at Bibelens budskap om Jesus er sant.
kl.21.25 Felles avslutning.

Hva forventes av den som vil gå på alphakurs?
Det kreves ingen forkunnskaper om Bibelen eller Kristenliv for å kunne begynn på ALPHA. Er du på leting etter Gud, så kan ALPHA være et naturlig sted å starte.Alle som søker å finne sannhet i livet er hjertelig velkomne, uansett bakgrunn!!

Du kan sende spørsmål til ALPHA; alpha@trondheim.frikirke.no eller kontakte Tore Movinkel på mobil 99106026
Det er mulig å melde seg på og i første omgang komme bare første kvelden for å se om du vil fortsette.