Utleie

Hva kan du leie?
Trondheim Frikirke leier ut lokaler i Brøsetvegen 145a til forskjellige formål. Lokalene egner seg blant annet godt til minnesamvær, private arrangementer, konferanser eller undervisningsformål.

Lillesalen i kirken er spesielt egnet for minnesamvær.

Noen bilder og kort beskrivelse av lokalene finner nederst på denne siden.


Hvordan kan du leie?
Ønsker du mer informasjon om lokalene, eventuelt en omvisning, ta gjerne kontakt - klikk her for kontakt info


Her ser du oversikt over våre ulike leiepriser:

Priser for leie av Trondheim Frikirke - Brøsetvegen 145A

Priser gjeldende fra 1.februar 2017

 

 

 

Egne medlemmer

Private, klubber, organisasjoner Bedrifter, høyskoler, universitet
  0-5 timer over 5 timer 0-5 timer over 5 timer 0-5 timer over 5 timer
Lillesal 850 1150 1700 2250 3400 4500
Lillesal   m/kjøkken 1100 1450 2200 2900 4350 5800
Kirkesal 1200 1600 2400 3200 4800 6400
Kirkesal   m/kjøkken 1450 1950 2900 3850 5800 7700
Hele 1. etg 1900 2500 3750 5000 7450 9950
Øvre sal 750 1000 1450 1950 2900 3850
Øvre sal   m/kjøkken 900 1200 1800 2400 3600 4800
Glassrom 400 500 750 1000 1450 1950
Glassrom   m/kjøkken 550 750 1100 1450 2200 2900
Hele 2. etg 1500 2000 3000 4000 6000 8000
             
Pr grupperom (oppe eller nede) 0 0 450 600 850 1150
             
Tillegg ved utleie lørdag            
Vask 1. etg  2250 2250 2250 2250 2250 2250
Vask 2. etg 1600 1600 1600 1600 1600 1600
             
Tillegg ved bemanning            
Lyd-teknikker pr time 175 175 175 175 175 175
Bilde-teknikker   pr time 175 175 175 175 175 175
Vakt pr time ikke relevant ikke relevant 175 175 175 175
             
Tillegg for bruk av ekstra   kjøkken

 

Utleie av ekstra kjøkken må vurderes opp mot aktivitet eller utleie i respektive etasje

1. etg 550 550 550 550 550 550
2. etg 400 400 400 400 400 400
             
 

Rengjøring kan bestilles.

Pris iht ISS-avtale

Rengjøring kan bestilles.

Pris iht ISS-avtale

Renhold er inkludert i leieprisen

 

Bilder av kirken
1.etasje og 2.etasje

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB