Hvorfor menighet

Mange lever i dag i et privat, religiøst rom. Troen er noe man holder for seg selv, lever ut alene, dyrker på siden av det etablerte. 

I Bibelen, derimot, ser vi at Gud kaller oss til fellesskap med seg og med hverandre. Kristen tro er noe personlig, men ikke privat. Gud kaller hver eneste en av oss til tro på Jesus Kristus. Hver enkelt må si sitt eget, personlige ja til ham. Men så kaller Kristus dem som tror til fellesskap med hverandre.

Han valgte ut tolv disipler. Han talte om at han vil bygge en kirke. Dette ordet er i Bibelen et fellesskapsord. Det Nye Testamentet taler om menigheten som en familie, et hus som består av mange steiner, en hær, et legeme med mange lemmer. Det er hele veien tale om et fellesskap der den enkeltes individualitet ikke blir utvisket, men hvor mann og kvinne finner sin plass og blir en del av en organisk enhet.

Derfor ser vi at "hverandre" er et ord som brukes svært mye i Bibelen : Lær hverandre, be for hverandre, tjen hverandre, bær hverandres byrder, elsk hverandre, tilgi hverandre, oppmuntre hverandre , forman hverandre - osv. Disse formaningene taler sitt tydelige språk. Vi kalles til å leve kristenlivet sammen, fordi det er en viktig del av Guds plan med våre liv!

Derfor er oppfordringen til enhver kristen : Finn din plass i en levende menighet som bekjenner Jesus som Frelser og Herre. Du har ikke funnet din plass her i verden før du er blitt en disippel av Jesus Kristus og et med-lem i en menighet.

  • Antall visninger9186 ganger
 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB