St. Thomas School

Trondheim Frikirke innledet i 1997 et samarbeid med den indiske misjonsorganisasjonen Friends Missionary Prayer Band (FMPB) om å være med på å gi økonomisk støtte til elevene ved St. Thomas English School i India.

Samarbeidspartnere
St. Thomas School er vennskapsskolen til Steindal skole i Trondheim.


Friends Missionary prayer band (FMPB)
Denne misjonsorganisasjonen har indisk opphav og er tverrkirkelig med medlemmer fra mange samfunn som Church of India, Metodistkirken, Lutherske kirkesamfunn, Pinsemenigheter og andre. FMPB ble startet av kristne med bakgrunn i "Church of South India" som er en del av den anglikanske kirkefamilien.

Slik blir du giver

For kr 100,- pr mnd dekker du skolepengene for en elev. Du bestemmer selv om du vil gi mer eller mindre enn dette.

Om du ønsker å registrere deg som fast giver, ta kontakt med Stein Øvstedal, s.ovst online.no

Som fast giver mottar du en kvartalsrapport fra St. Thomas School sammen med en innbetalingsgiro 4 ganger i året. I tilegg mottar du årsmeldingen for dette arbeidet.

Skoleprosjektet St. Thomas School har kontonr.: 5361 66 53187

Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB