Misjonskontaktene

Vår Visjon: Menigheten vil være med å oppfylle misjonsbefalingen ved å tenne engasjement til utreise, forbønns- og givertjeneste.

 

Hva gjør misjonskontaktene?

Misjonskontakten skal være en pådriver for å sette misjonen på dagsordenen i menigheten.

Gjennom presentasjon av personers og enkeltmenigheters hverdag, vil vi skape nærhet til og omsorg for trossøsken i andre land

 

Hvilke misjonærer ber vi spesielt for?
Ruth Kari og Knut Ola Topland (blog) - Japan
Ingebjørg og Nathan Mikaelsen (blog) - Japan
Anne Lise og Torstein Baltsersen - Mali


 

 

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB