Vår Visjon og Verdier

Sammen med Jesus ut til mennesker
Inkluderende - Ekte - Raus

Inkluderende
Vi vil være et fellesskap som favner alle generasjoner og nasjonaliteter der enkeltindivider blir sett og verdsatt. Vi søker å være utadrettet og møte våre medmennesker der de er.

Ekte
Vi søker å være ærlig, troverdig og sannferdig i vår adferd og tillegger hverandre verdi! Vi praktiserer åpenhet, dialog og involvering. Vi søker å leve etter Guds ord og følge Jesus hver dag.

Raus
Vi vil vise godhet og omsorg ved å tjene hverandre. Vi gir av oss selv og deler Guds ord.

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB