Viktige beskjeder til alle angående Familiegudstjenesten 14.10.

Ta med kontanter og mat - se detaljer under
Bring Cash and Food - see detaljs below

Håndfast kollekt? Ka e det?
Vi ønsker at alle som har økonomisk mulighet tar med kontanter til kollekten på familiegudstjenesten den 14 oktober. Hvorfor?
Vi ønsker å synliggjøre og tydeliggjøre at her i menigheten spleiser vi. Alle sammen er med å bidra til både menighet, kirkehus og ikke minst misjonen. 
Men hvordan skal barna lære det hvis de aldri får se det eller oppleve det? "Oppdragelsen" om kollekt i menigheten blir så og si usynlig for barn og unge i dag, siden de ofte er på Noah under kollekten og at så mye av pengeoverføringer skjer gjennom avtalegiro, vipps og kortterminal. 
Derfor ønsker vi at kollekten skal bli håndfast og konkret på familiegudstjenestene fremover, og vi starter med det allerede 14 oktober. Dette handler ikke om å gi mye, men om å VÆRE MED å gi, så gjerne ta ut noen småmynter i kontanter og legg dem klar i jakkelomma så kan du sammen med ditt barn gå sammen og legge dem i kollektbøssa :)

 

Because of all the technological possibilities to give money to the church, children today rearly see or experience that in church we all together pay for the building, the people working here and that we contribute to our mission projects all over the world. 
Vipps, avtalegiro and debit card makes it difficult te see that we as a church contribute together with a lot of money. And if we want to have new generation of contributors to the church and mission we need to show them and learn them that. 
Therefor we want to make the church offering on family services from now on, more visible and something kids kan feel and experience by holding some coins in their hands and bringing them to church. Since hardly anyone has cash on them anymore, we want to encourage parents to bring cash to family services from now on, so you can go together with your child/children and let them experience being a part of giving back what we have been given. Starting Sunday the 14th of October!

 

Høsttakkefest med kurvfest som kirkekaffe!
Her er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan ta med. 
Ta med en enkel salat, et lass vafler, kjøp med potetgull eller kjeks, eller ta med deg og grønt og frukt epler fra egen hage. 
Gjør det som passer deg, enten om du har behov for å gjøre det enkelt og lettvint eller hvis du elsker å lage mat i helga; bak eller lag det beste du vet og ta med. Her er alle bidrag hjertelig velkommen! Og så deler vi på godene etterpå:) 

 

On sunday the 14th of October we will have a kind of thanksgiving/sharing theme on the service, and after we will have what we Norwegian call a "basket party" 
Basically; bring your own food, you can either buy fruit or snax from the store, or bake or make your favorite dish. Whatever works for you! 
Every contribution is highly appreciated in any form and after we we alle share the goodies..

 

Kristin Nordvoll Mork

Barne- og familiearbeider 

Trondheim frikirke

 

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB