Tidslinjen

I 2018 begynner barn, ungdom og voksne i Trondheim frikirke et nytt kapittel sammen:

Vi ønsker å gi hverandre et sammenhengende møte med "Den store fortellingen" i Bibelen på gudstjenester, i Noah's ark, i Rejoice og i grupper. Det hele starter nå første helgen i januar med temaet "Skapelsen", og fortsetter gjennom hele året.

Vi lever i det som kan kalles en "postkristen kultur", det vil si en kultur som i stor grad er formet av Bibelens fortellinger, men der kunnskap og bevissthet om dette hos de fleste er nokså fraværende.

Mange kjenner bibelhistoriene vi hørte da vi var barn, men kanskje er fortellingene annerledes når vi ser dem med et voksent blikk? Kan vi kjenne igjen aktuelle hendelser i verden eller vårt eget liv? Kan vi lese historiene i lys av Det nye testamentet, og slik bli fortalt noe viktig om Jesus, og om oss selv?

Tidslinjen forteller Guds frelseshistorie. Derfor er det viktig å bli fortalt historiene på nytt og på nytt.

Studiehefte for smågrupper

Studieheftet av Tidslinjen er laget for smågrupper slik at Guds frelseshistorie stadig kan fortelles til nye generasjoner. Fortellingene presenteres i logisk rekkefølge for å gi barn, unge og voksne en helhetlig forståelse av grunnfortellingene i kristen tro.

Vår egen samtid og våre livsfortellinger utspiller seg midt i Den store fortellingen. Derfor begynner hvert opplegg med en aktuell innfallsvinkel fra vår egen tid. Du inviteres til å se din fortelling som en del av den store fortellingen!

Hele tiden leter vi etter "spor av Jesus" som er Den store fortellingens sentrum.

Studieheftet er utarbeidet av Vidar M. Bakke (ByMenigheten-Sandnes), Helge Standal (Trondheim frikirke) og Torstein E. Nordal (Bogafjell menighet) og følger de bibelske historiene slik de er framstilt i Tidslinjen© fra Verbum etter en idé av Hilde Heitmann. Illustrasjonene av Oscar Jansen er hentet fra Tidslinjen© Verbum.

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB