Gudstjenester i September

Velkommen til Trondheim Frikirke kl 11 på søndager.

3. september  Gudstjeneste med Nattverd

     Helge Standal taler

     Hjørdis Havdahl leder

 

10. september  Festgudstjeneste

      Pastorinnsettelse av Helge Standal  

      ved Synodeformann Jarle Skullerud.

      Helge Standal taler

     Kjell Erik Wennberg leder

 

17. september  Gudstjeneste

      Lise T. Sagdahl taler

     Andreas Husøy leder

 

24. september  Familiegudstjeneste

     ved Sigrunn H. Kvaløy

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB