Festgudstjeneste med Pastorinnsettelse

Søndag 10. september kl 11

På gudstjenesten søndag kl. 11 blir det innsettelse av hovedpastor Helge Standal (bildet).

Synodeformann Jarle Skullerud kommer og står for innsettelsen.

Helge Standal taler.

Kjell Erik Wennberg leder.

Nils Petter Vedvik med band leder det musikalske.

Ungene kan ha det gøy på Noah.

Det blir fest både på gudstjenesten og etterpå.

Ta gjerne med en venn og kom!

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB