Familiegudstjeneste søndag 18. november med påfølgende Familiehengings.

Velkommen kl 11.00.
Kristin Nordvold Molk taler - Tema; Daniel - Å være tro i troen.
Liv Mari Lia leder

Husk vår nye Familiegudstjeneste tradisjon med "håndfast kollekt".:)

Sunday we will once again bring cash for our church offering.

 

T

o make it visible for our kids.

SØ. 18. NOV. KL. 13:07
 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB