Foreldremøte

Det blir foreldremøte samtidig som troppsmøte torsdag 18.01

Til torsdag er det troppsmøte for speiderne og foreldremøte for foreldrene, begge deler i kirka! Det er viktig at så mange som mulig av foreldrene kommer på dette møte! Det blir info om våren, leir til sommeren og veien videre for speidergruppa. Vi har denne våren også behov for en voksen som kan være med på patruljemøtene. Dette er snakk om å være der slik at vi har to voksne og helst en med bil om noe skulle skje. Det vil alltid være med en leder slik at dere ikke skal være alene på disse møtene og speiderne har normalt sett full kontroll på disse møtene også. Terminlista for våren er også klar så fint om dere kan se gjennom datoene på patruljemøtene og finne noen datoer dere kan på før møte så det ikke tar så veldig lang tid på torsdag!

Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB