Konfirmasjon

Trondheim Frikirke har konfirmantundervisning fra august til mai.

Konfirmanter 2018

Bli-kjent-weekend 25-27.august 2017 på Solhaug Leirsted, Åsenfjord sammen med Ungdomsgruppa Rejoice.


Konfirmantene vil bli presentert på en søndagsgudstjeneste.


Når er det konfirmantundervisning?

I 2017/18 er Konfirmantundervisningen går på fredager i Frikirken kl. 18.00 til 19.30. Det er Solveig Tokheim (solveig@tokheim.no) som vil ha Konfirmasjonsundervisningen.


Hva koster det å være konfirmant i Frikirken?

For våre egne medlemmer koster det ingenting.

For dem som ikke er medlem koster det kr.600.

Da får man konfirmantbibel, konfirmantperm, konfirmantgave.

 

For alle konfirmantene vil det komme et tillegg for Bli -kjent-weekend i august (ca 6-700 kr) og konfirmantleiren våren 2017 (ca 500 kr).


Når er Konfirmasjonsgudstjenesten?

2018 - søndag 27. mai kl.11.00

Gudstjenesten vil normalt være ferdig til kl.12.30.


Hvem kan bli konfirmant i Frikirken?

Konfirmantundervisningen vår er åpen for alle 9.klassinger. Hovedtyngden vil likevel normalt være ungdommer som allerede er tilknyttet i menigheten. I tillegg har vi flere konfirmanter som enten er venner av våre konfirmanter eller aktive i noe av Frikirkens ungdoms- og speiderarbeid.


Hva forventes det av konfirmanter i Frikirken?

Først og fremst forventes det en positiv innstilling og trofast oppmøte. Det betyr at konfirmantundervisningen må gå foran andre aktiviteter samme dag og tid. Hvis man ikke kan prioritere undervisningen, kan man heller ikke være konfirmant hos oss. Da vi har høye forventninger til oppmøte og aktiv deltakelse både i ungdomsgruppen Rejoice og på våre gudstjenester, ønsker vi samtaler med konfirmanter som ikke har tilknytning til Frikirken før de evt. blir tatt opp som konfirmanter.

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB